W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 93 wykroczenia, które w 63 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 20 mandatami karnymi, a w 9 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 100 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 21 osób. 102 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Inne wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 19 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (10 osób w tym 5 ukarano, 1 – pouczono, do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (9 osób – 1 ukarano, 6 pouczono, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu). Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsc zamieszkania. W dniu 23 listopada na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Starowiejskiej upadła na chodnik starsza kobieta – po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażników, kobietę zabrała do szpitala wezwana karetka pogotowia. W związku z nastaniem chłodów bezdomni układają się do snu w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych. Niestety nie godzą się oni na oferowaną przez strażników pomoc i możliwość umieszczenia w schroniskach. Są więc wypraszani z klatek.
2) Zwierzęta. W wyniku podejmowanych 14 interwencji 2 psy zostały odwiezione do schroniska. Ujawniono jednego kota, który zginął w wyniku potrącenia (uprzątnięty przez służby komunalne). Na ul. Puckiej pies ugryzł pracownika spisującego liczniki gazowe. Strażnicy nakazali właścicielowi podjęcie rutynowych czynności związanych z obserwacją zwierzęcia.
3) Utrzymanie czystości. Aż 24 interwencje dotyczyły dymów z posesji prywatnych. Jedna osoba została ukarana z ul. Sobieskiego za spalanie odpadów, pozostałe interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 46 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano, wobec 2 wszczęto czynności zmierzające do ukarania przez sąd, pozostałych pouczono.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 9 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono, 1 osobę ukarano i 5 pouczono za wykroczenia dotyczące utrzymania czystości, za złamanie przepisów ustawy o odpadach 3 osoby ukarano i 2 pouczono (wymienione 3 mandaty otrzymały osoby, których popioły zbadano w laboratorium i ujawniono tą drogą spalanie śmieci).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski