Niestety, na niektórych posesjach rewirowi znajdują taki porządek, jak na zdjęciu. Właścicielka tego składu odpadów otrzymała termin 7 dni na uporządkowanie. Straż Miejska w Rumi stale prowadzi działania zmierzające do podniesienia estetyki miasta. Rewirowi kontrolują nieruchomości na podstawie upoważnień Burmistrza, a raporty z tych działań w postaci protokołów kontroli trafiają na biurka urzędników Urzędu Miasta. W tym roku skontrolowano już 457 nieruchomości.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 50 wykroczeń, z których 12 zakończyło się mandatami karnymi, a 34 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 3 sprawy skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 1 sprawa jest procedowana. Wykonano 76 interwencji zleconych przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 34 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 8 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 4 osoby pouczono, 4 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie 2 osoby pouczono.
  • Zwierzęta. Odbyło się 8 interwencji związanych ze zwierzętami. Ujawniono padlinę zwierzęcia futerkowego w okolicy Auchan oraz kota na ul. Partyzantów. Powiadomiono stosowne służby celem zabrania. Znaleziono szczenię pieska na Błoniach Janowskich. Psa zabrano do schroniska. Na ul. Rajskiej pojawił się lis, a na ul. Partyzantów dziki weszły na teren nieruchomości. Powiadomiono technika weterynarii, który podjął działania. Jeden raz interweniowano z powodu pogryzienia listonoszki przez psa na ul. Gniewowskiej (skierowano zwierzę na obserwację weterynaryjną), jeden raz sprawdzano warunki trzymania psa na posesji przy ul. Konopnickiej oraz pouczono w sprawie nadmiernego szczekania, jeden raz podjęto działania w związku z niesprzątaniem po psie przez właścicielkę. W tym ostatnim przypadku kobieta zdołała zbiec.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 2 osoby. W minionym tygodniu 13 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta. Interweniowano w sprawie plam oleju i rozbitego szkła po kolizji na ul. Pomorskiej (wezwano PSP), dwukrotnie podjęto interwencje w sprawie wystawiania worków z odpadami na teren publiczny. Również 2 niepotwierdzone interwencje podjęto w związku z dymieniem kominów oraz dwukrotnie – w sprawie rozpalonych ognisk (nakazano zagasić i pouczono).
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 26 interwencji zakończonych w 7 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych (15) sprawców pouczono, 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu, 1 sprawa jest procedowana.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 3 osoby pouczono, jedną ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby pouczono, , z przepisów prawa miejscowego 2 osoby pouczono.

W minionym tygodniu strażnicy uratowali kobietę, która nieoczekiwanie straciła przytomność w pobliżu skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Wezwano pogotowie ratunkowe, a do czasu przyjazdu karetki udzielali kobiecie pomocy przedmedycznej. Kobieta została odwieziona do szpitala.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski