W związku z remontem drogowcy zamknęli Rondo AK od dnia 18.05.2020 r. prawdopodobnie do 31.05.2020 r. i na wszystkich ulicach dojazdowych ustawili znaki zakazu ruchu w obu kierunkach B-1. Niestety bardzo wielu kierowców nie stosuje się do tych znaków (na zdjęciu) „na siłę” przejeżdżając chodnikami, ścieżkami rowerowymi, przez przejścia dla pieszych i po zieleńcach.. Straż Miejska w Rumi energicznie reaguje karząc kierujących mandatami karnymi. Przypomina się, że objazd wyznaczony jest ulicą Starowiejską.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli, w tym 5 z Policją oraz 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, z których 54 zakończyło się mandatami karnymi, 38 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 2 sprawy skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Wykonano 71 interwencji zlecone przez obywateli, 13 osób wylegitymowano. Dokonano też 36 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie.

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. Straż Miejska przyjęła i sprawdziła 3 zgłoszenia, które dotyczyły grup osób spożywających alkohol w grupach i bez masek zakrywających usta i nosy. Nałożono kilka mandatów karnych. (dane poniżej).
  • Liczba interwencji wyniosła 24 (19 dotyczyło spożywania alkoholu w grupie) – wymierzono 15 mandatów karnych za spożywanie publiczne alkoholu oraz 4 osoby pouczono, a za nieobyczajne zachowanie pouczono 4 osoby, a jedną ukarano. 3 osoby leżące w miejscach publicznych odwieziono do miejsca zamieszkania (w tym jedną po usunięciu z autobusu ZKM).
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji, w tym 2 dotyczących biegających luzem psów. Ujawniono dwa pogryzienia – w jednym przypadku pogryziony został mężczyzna, w drugim inny pies. Sprawdzono szczepienia oraz nakazano skierować zwierzęta na badania weterynaryjne. Ujawniono ranną kaczkę (było w tej sprawie w krótkim czasie 6 zgłoszeń). Po potwierdzeniu z monitoringu wysłano na miejsce technika weterynarii, który kaczkę odłowił i zabrał do lecznicy na leczenie.
  • Utrzymanie czystości. 4 razy interweniowano w sprawie zanieczyszczenia jezdni z budów. Po interwencjach kierownicy budów zapewnili sprzątanie. W sprawie uciążliwego dymu były 4 zgłoszenia, sprawdzenie pieców nie ujawniło spalania paliw niedozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 64 interwencje zakończone w 32 przypadkach mandatami, 23 kierowców pouczono.
  • Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 2 osoby, a 1 ukarano, 1 osobę pouczono, a 3 ukarano za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 3 osoby pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Wiadomość z ostatniej chwili – w dniu 26 maja Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalanie wiat śmietnikowych w Janowie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski