W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 90 wykroczeń, które w 56 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 26 mandatami karnymi oraz 3 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 81 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 25 osób. 77 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jedenaście skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 35 osób, które publicznie spożywały alkohol (10 osób pouczono, 13 ukarano mandatami) lub leżały w miejscu publicznym (11 osób pouczono, 1 ukarano) przy czym do 1 kobiety wezwano pogotowie ratunkowe z uwagi na skargi na ból głowy, a po zaopatrzeniu przez zespół ratownictwa odprowadzono do domu, jedną skierowano do wytrzeźwienia w KPP w Wejherowie.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Do schroniska zabrano 3 psy. Jeden raz wezwano technika weterynarii na ul. Dunikowskiego, gdzie dzik wdarł się do ogrodu.
  • Utrzymanie czystości. Duże postępy odnotowano w dziedzinie sprzątania niezabudowanych działek. Pouczeni i wezwani do sprzątania właściciele zabrali się za porządki. W wyniku następnych kontroli do kolejnych właścicieli zanieczyszczonych posesji kierowane są nakazy sprzątania. 13 razy interweniowano w sprawie dymu (w tym 3 razy chodziło o nadmierny dym z ognisk). Kontrole pieców nie ujawniły nieprawidłowości, a ogniska dotyczyły spalania gałęzi. Ponieważ nie chodziło o pozbywanie się w ogniskach śmieci – osoby pouczono.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 39 interwencji, które w 12 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 1 wnioskiem do sądu o ukaranie. W pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 6 osób pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski