W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane i piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 150 wykroczeń, które w 91 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 51 mandatami karnymi, do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 66 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 21 osób. 119 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Obserwacja monitoringu miejskiego spowodowała 1 skuteczną interwencję. Zwiększona ilość mandatów w stosunku do poprzednich tygodni to niewątpliwie skutek zwiększonej kontroli miejsc zagrożonych (KMZ).

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 27 osób, które publicznie spożywały alkohol (10 osób pouczono, 11 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono). Do miejsca zamieszkania odwieziono 1 osobę.
  • Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. 9 psów odłowiono w ciągu 1 godziny w dniu 20 listopada – wezwano technika weterynarii który zabrał zwierzęta do schroniska.. Komuś oszczeniła się suka (ma 5 małych) – widocznie szczenięta były niechciane, więc właściciel wystawił pudełko z nimi w miejsce publiczne (ul. Kosynierów), a sukę przywiązał obok. Pozostałe 3 psy wałęsały się – mieszkanka wpuściła je do swojego pomieszczenia i powiadomiła Straż Miejską. Na leczenie zabrał też technik weterynarii 1 potrąconego kota z ulicy Fredry. Jedno wezwanie do rannego szopa pracza (!) w dniu 18 listopada na ul. Świętego Józefa zakończyło się odłowieniem i zabraniem do leczenia przez lekarza weterynarii. To pierwszy przypadek w 29-letniej historii Straży Miejskiej dotyczący szopa pracza. Nie przypuszczano, że w naszych lasach żyje ten gatunek zwierząt dzikich.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 17 zgłoszonych dymiących kotłowni i 1 ognisko. Ukarano 1 osobę za palenie liści w ognisku i 1 za spalanie niedozwolonych odpadów w piecu domowym. Za zanieczyszczanie miejsc publicznych ukarano 1 osobę, a 2 pouczono.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 94 interwencje, które w 32 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 4 osoby pouczono, a 3 ukarano, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego 10 osób pouczono, a 1 ukarano, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych ukarano 1 osobę i 1 pouczono. Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi spowodowała usunięcie z drogi (ul. Hetmańska) 1 wraku pojazdu. Ujawniono jedną przechyloną latarnię po kolizji na ul. Dąbrowskiego, zabezpieczono niebezpieczny teren do przyjazdu ekipy naprawczej.

Udzielono pomocy bezdomnemu, który 20 listopada wszedł do UM celem ogrzania się. Strażnicy przewieźli go do Domu Harcerza, gdzie umył się i otrzymał posiłek, dalsza pomoc – MOPS. Ujawniono zanieczyszczoną jezdnię po kolizji drogowej na ul. Św. Józefa – powiadomiono służby celem uprzątnięcia.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski