Zwierzyna dzika nadal pokazuje się na terenie miasta. Czasem zdarza się, że taki dzik, jak na zdjęciu, jest chory. Gmina reaguje na tego typu zdarzenia wzywając na miejsce technika weterynarii, związanego z Miastem umową. Ten dzik został przez technika odłowiony w dniu 24 maja.. Prosimy mieszkańców o niezwłoczne zawiadamianie straży w przypadku zauważenia takich zdarzeń – tel.: (58) 6571 94 73.

W przedmiotowym okresie  Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli zmotoryzowanych, i pieszych z psem służbowym. Odbyło się 8 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, z których 26 zakończyło się mandatami karnymi, a 46 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. 7 spraw jest procedowanych. Wykonano 106 interwencji zleconych przez obywateli, 17 osób wylegitymowano. Dokonano też 57 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 16 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 8 osób pouczono i 8 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie nikogo nie pouczono i nikogo nie ukarano.
  • Zwierzęta. 5 interwencji dotyczyło psów. Trzy zostały odłowione, z których 2 zwrócono właścicielom, a jeden trafił do schroniska. Ponadto doszło do jednego pogryzienia – właściciel pasa został ukarany oraz nakazano mu obserwację weterynaryjną. Trzy zdarzenia z dzikami – w dwóch przypadkach dzik uciekł, jednego (chyba chorego) odłowił technik weterynarii. Również technik zabrał do leczenia sparaliżowaną wiewiórkę. Padły 2 jeże i 1 kot.
  • Utrzymanie czystości. Rewirowi dokonali 12 kontroli posesji sprawdzając pojemniki na odpady, sposoby ogrzewania budynków, sposób odprowadzania nieczystości ciekłych oraz poprawność złożonych deklaracji na usuwanie odpadów. Sprawdzono 2 zgłoszone zaśmiecone miejsca – nakazano właścicielom sprzątanie. Zgłoszenia o zadymieniu wystąpiły 5 razy – było to 1 ognisko, które polecono zagasić oraz 1 zgłoszenie „kominowe”, które potwierdziło się w lokalu na ul. Dębogórskiej – sprawca wypalał kable w piecu. Zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do sądu. Inne zgłoszenia kominowe nie potwierdziły się. Za zaśmiecanie pouczono 4 osoby.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 44 interwencje zakończone w 13 przypadkach mandatami karnymi, 4 – zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, 7 spraw jest procedowanych, a pozostałych sprawców pouczono. Odholowano z drogi 1 wrak pojazdu, a 2 inne – w wyniku działania straży – usunęli właściciele.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 osoby pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3 osoby ukarano, 1 pouczono, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 12 pouczono. 2 osoby pouczono za wykroczenia związane z ochroną środowiska, a 4 pouczono z aktów prawa miejscowego.

Odnotowano 2 upadki drzew w dniu 21 maja na skutek silnego wiatru. Straż Miejska zabezpieczała miejsca, a Straż Pożarna usunęła zawaliska.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski