Chuligani nie próżnują. Oto na placu zabaw przy ul. Topolowej podpalono przenośną toaletę typu „toy-toy”. Spłonęła doszczętnie (zdjęcie). Po ostatnim wrzuceniu takiej toalety do rzeki, to już kolejny incydent. Tym razem za urządzenie będzie musiało zapłacić Miasto Rumia, czyli my wszyscy. Nie ma na ul. Topolowej kamery, ale może są jacyś świadkowie? Straż Miejska w Rumi apeluje o zgłoszenie się osób lub osoby, które wiedzą cokolwiek na temat tego zdarzenia.

W przedmiotowym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole zmotoryzowane i piesze z psami służbowymi oraz 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 123 wykroczenia, z których 34 zakończyło się mandatem karnym, a 86 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 2 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Wykonano 79 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 14 osób. 116 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 11 osób, które publicznie spożywały alkohol (7 osób ukarano, 4 pouczono). W dniu 17 lutego na ul. Konopnickiej ujawniono leżącego nietrzeźwego, do którego wezwano pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu w szpitalu został odwieziony do KPP do wytrzeźwienia.
  • Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji, 1 pies dzięki interwencji straży znalazł właściciela. Do schroniska nie odstawiono żadnego zwierzęcia. Nie było też upadków.

Utrzymanie czystości. Przeprowadzono trzy interwencje dotyczące zaśmiecenia terenu w związku z budowami lub remontami przy udziale silnego wiatru: na ul. Sabata, Jałowcowej i Różanej. Wszystkie w dniu 18 lutego. Firmy posprzątały zaśmiecony teren. W dniu 19 lutego ukarano mandatem przedsiębiorcę z Białej Rzeki, który spalał w piecu swojego zakładu niedozwolone odpady. W minionym tygodniu podjęto interwencję, również na Białej Rzece, wobec samotnej kobiety, która spalała w piecu odpady meblowe. Ze względu na wiek i biedę osoby – została jedynie pouczona. Interweniujący strażnik bardzo przejął się tą sprawą i po służbie przywiózł i nieodpłatnie przekazał kobiecie przyczepę drewna opałowego; dodatkowo sam ten opał rozładował i ułożył. Ponadto podjął działania (nieodpłatnie i wespół z lekarzem weterynarii z Zagórza) wobec psa tej kobiety, a jej problem z utrzymaniem zgłosił do MOPS, celem udzielenia jej pomocy.

Zgłoszeń dotyczących dymu było w minionym tygodniu 10. Poza wspomnianym mandatem i pouczeniem – pozostałe kontrole były bez uwag. Wszczęto postępowanie wyjaśniające (zmierzające do ukarania przed sądem) przeciwko osobie, która w dniu 20 lutego rozbijała telewizor przy śmietniku przy ul. Krakowskiej i została ujęta na gorącym uczynku.

  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 96 interwencji, które w 24 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 69– pouczeniami. Przeciwko 2 kierowcom wystąpiono o ukaranie do sądu.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 2 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia również 2 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 2 ukarano i 3 pouczono.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski