W minionym tygodniu rozpoczęło się kalendarzowe lato. Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Przez 4 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, które w 45 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 37 mandatami karnymi, a w 1 postępowaniem wyjaśniającym zmierzającym do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 76 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 12 osób.  razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Dwie skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. W czwartek całym stanem osobowym SM zabezpieczono trzy największe procesje Bożego Ciała (bez zakłóceń porządku), a w piątek dwoma patrolami sobótkowy „Festyn z Pompą” w janowskim parku.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 27 osób, które publicznie spożywały alkohol (11 osób pouczono, 11 ukarano mandatami, 1 wniosek do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (4 osoby pouczono, 1 ukarano). Trzy osoby odwieziono do domu, do jednej (po alkoholu i substancjach psychotropowych) wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Do schroniska dla zwierząt nie zabrano żadnego psa, jednego właściciela ukarano mandatem i zwrócono psa, który bez opieki chodził po jezdni. Trzykrotnie wzywano technika weterynarii w związku z dzikami, które wchodziły na działki prywatne, a w jednym przypadku w związku z lisami.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie nikogo nie ukarano. Sprawdzano na posesjach stan pojemników na śmieci – skierowano raporty do UM. Interweniowano 6 razy w sprawie dymu w sprawie dymu z komina – ukarano jedną osobę za spalanie w ognisku odpadów niedozwolonych. Nie wystąpiły zdarzenia naruszające regulamin fontanny w parku w Janowie, ponieważ fontanna uległa awarii i czeka na naprawę.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 40 interwencji, które w 15 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Spowodowano usunięcie jednego samochodu-wraku z ulicy Hallera.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby ukarano, urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono i 4 ukarano, 2 osoby ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski