W Polsce ogłoszono stan epidemii – choroby COVID 19 wywoływanej koronawirusem SARS CoV-2. W tej sytuacji zmieniły się zasady pracy wielu urzędów, w tym Urzędu Miasta Rumi, jednostek samorządowych oraz wielu zakładów pracy. Informacji o tym jak pracuje urząd należy szukać na stronie internetowej UM.  Zamknięte dla uczniów są szkoły. Niektóre podmioty (jeśli było to możliwe) pracują tzw. „pracą zdalną” tj. pracownicy są w domach i pracują zdalnie przy pomocy prywatnych komputerów i Internetu.

Straż Miejska w Rumi „zamknęła” komendę i nie przyjmuje fizycznie żadnych petentów. Cały przepływ informacji odbywa się telefonicznie lub elektronicznie. Praca patrolowa dla utrzymania spokoju i porządku publicznego – została utrzymana. Dodatkowo strażnicy są w gotowości do przewożenia ciepłej strawy tym seniorom, którzy nie są w stanie sami przygotować sobie samodzielnie posiłków, a którzy w tej materii są pod opieką MOPS. Straż Miejska zamknęła i zabezpieczyła taśmą ostrzegawczą wszystkie place zabaw.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 24 wykroczenia, z których 5 zakończyło się mandatem karnym, a 16 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego; do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. Wykonano 63 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 10 osób. 9 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Nie podjęto żadnej interwencji wobec osób, które publicznie spożywałyby alkohol. Jednak 2 interwencje podjęto wobec osób, które leżały w miejscach publicznych, a do wytrzeźwienia w Policji odwieziono 1 mężczyznę, innego odwieziono do miejsca zamieszkania.
  • Zwierzęta. Nie podjęto żadnych interwencji.
  • Utrzymanie czystości. Sprawdzano tereny zgłoszone przez mieszkańców jako zaśmiecone, głównie wzdłuż torów kolejowych. Ustalono właścicieli, wystawiono i przesłano nakazy do sprzątania.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 11 interwencji (głównie ze zgłoszeń mieszkańców), które w 5 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 3– pouczeniami, jeden wniosek o ukaranie skierowano do sądu. Dwie sprawy zakończyły się umorzeniem.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 8 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – nie było, urządzeniom użytku publicznego – 3 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski