Niektórzy kierowcy zupełnie zapominają o tym, że nie tylko oni są użytkownikami drogi. Bardzo niebezpieczne jest parkowanie w obrębie skrzyżowania (jak na zdjęciu z dnia 19 listopada), toteż zgodnie z taryfikatorem grozi za to wykroczenie mandat w wysokości 300 zł i 1 punkt karny.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 30 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psem służbowym oraz 2 z Policją, odbyło się też 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 58 wykroczeń, z których 12 zakończyło się mandatami karnymi, 33 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 5 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 49 interwencji zleconych przez obywateli, 12 osób wylegitymowano. Dokonano też 122 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 10 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu. Wystawiono 3 mandaty karne (w parku przy ul. Mickiewicza) i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Pouczono 3 osoby. Udzielono pomocy jednemu nietrzeźwemu mężczyźnie odwożąc go do miejsca zamieszkania. Za nieobyczajne zachowanie wystawiono jeden mandat karny (za publiczne, nieobyczajne „inne czynności seksualne”) i skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Jedno zgłoszenia dot. sarny ze złamaną nogą – wezwany technik weterynarii zabrał zwierzę. Pozostałe interwencje dotyczyły wałęsających się psów – w jednym przypadku pies trafił do schroniska, w innym – zwierzęciem zajęła się mieszkanka ogłaszając ten fakt na facebook-u. W pozostałych przypadkach psów nie ustalono.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 5 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu z kominów – ani jedno nie potwierdziło się – spalano dozwolone paliwa, w jednym przypadku chodziło o ognisko – polecono zgasić przeprowadzając rozmowę pouczającą. Inne ognisko okazało się być umiejscowionym poza terenem gminy – przekazano informację do Straży Gminnej w Kosakowie. Pouczono też 4 osoby za zaśmiecanie (posprzątali).
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 25 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono. Doprowadzono do usunięcia 1 wraku pojazdu przez właściciela.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 2 osoby. 2 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a 8 pouczono. Pouczono też 2 osoby za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. Za nieprzestrzeganie przepisów o recyklingu pojazdów pouczono 2 osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski