A więc WIOSNA. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 81 wykroczeń, które w 54 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 18 mandatami karnymi, 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 111 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 29 osób. 62 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Siedem skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Miniony tydzień to czas Świąt Wielkanocnych. Należy podkreślić, że święta minęły spokojnie. Nie było wybryków chuligańskich związanych z „lanym poniedziałkiem”.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 19 osób, które publicznie spożywały alkohol (10 osób pouczono, 7 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono). Do jednego mężczyzny wezwano pogotowie ratunkowe, ponieważ uskarżał się na bóle w klatce piersiowej.
2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i padłych zwierząt (dwa koty). Do schroniska zabrano 2 psy. W dniu 18 kwietnia na ul. Jodłowej doszło do pogryzienia. Ustalono właścicielkę psa, którą pouczono i nakazano obowiązkową obserwację weterynaryjną.
3) Utrzymanie czystości. 20 razy interweniowano w sprawie dymu ale nie stwierdzono spalania substancji niedozwolonych. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 33 interwencje, które w 5 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przeciwko 3 kierowcom skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 5 osób i 1 ukarano mandatem, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 5 osób pouczono, a 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych. W dniu 15 kwietnia odwieziono do domu mężczyznę, który się zagubił. W dniu 16 kwietnia strażnicy wzięli udział w zabezpieczeniu niewybuchu znalezionego w wykopie na ul. Kapitańskiej.
Czytelnikom naszego serwisu należy się informacja z dnia 11 kwietnia 2019 r. nie zamieszczona w poprzednim wydaniu z powodu braku zdjęć. W dniu 11.04.2019 r. w Malborku w scenerii Zamku Krzyżackiego odbył się finał XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, w tym roku z tematem przewodnim „Bezpieczne wakacje”. W tegorocznej edycji olimpiady, przeznaczonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego, wzięło udział prawie tysiąc uczennic i uczniów. Stawką, o którą młodzież walczyła był darmowy indeks do Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz cały „stos” nagród fundowanych przez władze samorządowe różnych szczebli.

W tym roku zwyciężyła Barbara Sieńkowska – uczennica z Gdańska , która prócz indeksu otrzymała nagrodę pieniężną (1000 zł – fundował Burmistrz Rumi) oraz laptop i tablet. Wszyscy finaliści (było ich 27) zostali nagrodzeni. Z Rumi do finału dostały się dwie uczennice: Weronika Gmińska (LO 1) i Wiktoria Kuć (LO 2) i zajęły miejsca 19 i 16 . Nagrodę Burmistrza Rumi wręczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi Pan Krzysztof Woźniak (na zdjęciu).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski