Wystrzałowy lipiec w Rumi trwa. Straż Miejska w Rumi wykonuje zadania utrzymania spokoju i porządku publicznego na wszelkich imprezach organizowanych na terenie miasta. Tak było również wieczorem i w nocy 20 lipca w parku MDK przy ul. Mickiewicza podczas Festiwalu Światła.

Straż Miejska w Rumi w minionym tygodniu odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 81 wykroczeń, które w 46 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 29 mandatami karnymi, a w 3 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 93 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 10 osób. 36 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 22 osób, które publicznie spożywały alkohol (7 osób pouczono, 12 ukarano mandatami, 1 wniosek do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono, i 1 ukarano mandatem). Do jednej osoby nieprzytomnej z powodu spożytego alkoholu wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
2) Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt, w tym jednej w sprawie dzików na Szmelcie. Do schroniska dla zwierząt zabrano 1 psa, a 2 odłowione psy wróciły do właścicieli dzięki wszczepionym transponderom. Były mandaty karne. Mandatem ukarano też osobę, która nie dopilnowała psa, który pogryzł osobę. Nakazano przeprowadzenie kontrolowanej obserwacji zwierzęcia przez służby weterynaryjne. Przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem psa pozostawionego na 30 minut w zamkniętym samochodzie. Ustalono jedną padlinę kota, którą po zgłoszeniu usunęły służby komunalne.
3) Utrzymanie czystości. W sprawie dymu interweniowano 4 razy: 2 dymy kominowe pochodziły ze spalania drewna, w przypadku 2 ognisk doprowadzono do ich zgaszenia, cztery osoby pouczono. Wykonano 21 kontroli posesji pod względem posiadania pojemników na odpady; raporty skierowano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 30 interwencji, które w 9 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 9 osob pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia –5 osób ukarano, 1 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono, 1 osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym. Usunięto z drogi 4 pojazdy, których stan wskazywał, że nie są używane (3 samochody osobowe i 1 przyczepę). W dniu 19 lipca w rejonie Dworca PKP wspólne z Policją zabezpieczano przejazd kibiców na mecz oraz potem ich powrót.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski