Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia był przejazd rowerowy ulicami Rumi organizowany z okazji „tygodnia zrównoważonego transportu”, który odbył się w niedzielę 20.09.2020 r.(na zdjęciu – start z placu obok MOSiR). Straż Miejska w Rumi wspólnie z Policją zabezpieczyła ten przejazd pod względem zamknięcia ruchu na głównych ulicach miasta, co wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym Przejazd był bezpieczny i zakończył się bez uwag. Na kolejnym zdjęciu – peleton na trasie.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole zmotoryzowane i piesze, oraz piesze z psami służbowymi. 7 razy współpracowano z Policją oraz odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 72 wykroczenia, z których 18 zakończyło się mandatami karnymi, a 46 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 5 spraw skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 80 interwencji zleconych przez obywateli, 27 osób wylegitymowano. Dokonano też 89 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 9 interwencji skutecznych przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 20 interwencji – wymierzono 7 mandatów karnych i 8 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu, a także skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 2 osoby.
2) Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. W dniu 17.09.2020 r. na ul. Reja ukarano osobę, której niedopilnowany pies pogryzł listonosza. W dniu 18.09.2020 r. wymierzono mandat karny właścicielowi psa bez dozoru na ul. Żwirki i Wigury, a w niedzielę 20.09.2020 r. kolejny mandat za psa luzem na ul. Reja. Pozostałe interwencje (w tym jedna w sprawie nadmiernego szczekania) – nie potwierdziły się.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono 12 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji wynosi obecnie 192. Raporty przekazano do UM. Przez cały tydzień 6 adresów zgłoszono w sprawie zadymiania. Okazało się, że palono drewnem. Na ul. Łąkowej nakazano zgaszenie ogniska na posesji w dniu 18.09.2020 r.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 26 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi. Pozostałych kierowców pouczono. Skierowano też 1 wniosek o ukaranie do sądu.
5) Inne. W dniu 18.09.2020 r. robotnicy pracujący przy budowie tunelu w Janowie wykopali 14 granatów moździerzowych z II Wojny Światowej. Niewypały wspólnie pilnowane były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji do chwili przyjazdu saperów w dniu 19.09.2020 r. W godzinach przedpołudniowych saperzy wydobyli z wykopu kolejne 5 granatów moździerzowych. Ewakuowano ludność w promieniu 200 m na czas akcji. Wszystkie niebezpieczne pamiątki wojenne zabrano na poligon do wysadzenia.

Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby, 3 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 3 osoby pouczono i 2 ukarano oraz skierowano do sądu jedną sprawę za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski