W minionym tygodniu cała Polska pogrążyła się w żałobie i pożegnała śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska brutalnie zamordowanego w niedzielę 13 stycznia 2019 r. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Rumi Władze Miasta wraz z mieszkańcami oddali hołd i pożegnali przyjaznego wszystkim Prezydenta we czwartek 17 stycznia 2019 roku mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego oraz uroczystym marszem do pomnika Św. Jana Pawła II i milczącym wiecem przy tym pomniku. Zdarzenie wraz z Policją zabezpieczała Straż Miejska w Rumi.

W omawianym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, które w 57 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 12 mandatami karnymi oraz 11 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 70 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 21 osób. 76 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jedną skuteczną interwencję przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Dwukrotnie uruchomiono awaryjnie pojazdy na prośbę mieszkańców.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 9 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (7 osób pouczono, jedną ukarano), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (1 wniosek do sądu o ukaranie). Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania, do innej wezwano pogotowie ratunkowe na ul. Tysiąclecia – osoba zabrana do szpitala.
  • Zwierzęta. Jeden raz na tereny zurbanizowane wkroczyły dziki – była to posesja prywatna na ul Okrętowej. Wezwano technika weterynarii. W wyniku podejmowanych interwencji – 1 pies został odwieziony do schroniska był ranny po kolizji drogowej. Jeden właściciel psa został ukarany za wypuszczanie zwierzęcia na teren publiczny bez opieki.
  • Utrzymanie czystości. 8 zgłoszeń dotyczyło dymienia z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali niezabudowane działki. Na kilku stwierdzili wysypiska śmieci. Do właścicieli działek skierowano nakazy sprzątania z ustaleniem terminu. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie wymierzeniem grzywien.

  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 47 interwencji, które w 8 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 4 wnioskami do sądu o ukaranie, a w 32 przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Na kładce nad przystankiem SKM w Janowie ujawniono kolejne uszkodzenia listew dla niepełnosprawnych. Powiadomiono Wydział inżynierii Miejskiej UM. W minionym tygodniu usunięto jeden wrak pojazdu marki Suzuki z ul. Grunwaldzkiej. Pojazd był bez tablic rejestracyjny, otwarty i zdewastowany wewnątrz.

  • Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu – 1 osobę pouczono, a przeciwko innej skierowano wniosek o ukaranie do sądu, urządzeniom użytku publicznego – 1 osobę ukarano, 1 pouczono, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu, ustawie o recyklingu pojazdów – 4 osoby pouczono, a za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 3 osoby pouczono. Dziewięć osób pouczono na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski