W rumskim lesie, w namiocie (na zdjęciu) zamieszkał kolejny mężczyzna. Tak jak poprzedni amator takiego sposobu mieszkania – nie pochodzi z Rumi. Straż Miejska w Rumi, Policja i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjęli próby udzielenia mu pomocy w formie skierowania do schroniska, ale mężczyzna odmówił. Twierdzi, że w namiocie jest ciepło i że nie potrzebuje żadnej pomocy. Trzeba przyznać, że poprzednik przemieszkał w lesie w Rumi ponad 3 lata, po czym oddalił się w nieznanym kierunku.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 19 patroli zmotoryzowanych. Odbyło się też 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 33 wykroczenia, z których 8 zakończyło się mandatami karnymi, a 14 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 82 interwencje zlecone przez obywateli, 21 osób wylegitymowano. Dokonano też 42 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 5 interwencji w tym 4 dotyczące publicznego spożywania alkoholu. Ukarano 3 osoby, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Za nieobyczajne zachowanie skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu.
  • Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje. W jednym przypadku odłowionego psa oddano z pouczeniem właścicielowi (ustalony na podstawie numeru identyfikacyjnego), w drugim przypadku inny pies nie dał się odłowić i po prostu uciekł.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 17 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu – spalano dozwolone paliwa. W jednym przypadku jednak pobrano próbkę popiołu. Dwie osoby pouczono za zaśmiecanie i jedną za łamanie przepisów ustawy o odpadach.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 18 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi, 3 zakończono wnioskami do sądu o ukaranie, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby. 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Również 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

W minionym tygodniu strażnicy ujęli i przekazali Policji jedną osobę posiadającą narkotyki.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski