W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole zmotoryzowane i piesze z psami służbowymi oraz 2 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 98 wykroczeń, z których 26 zakończyło się mandatem karnym, a 70 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 2 sprawy zakwalifikowano do postępowania wyjaśniającego. Wykonano 69 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 23 osoby. 67 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Dwie skuteczne interwencje przeprowadzono na podstawie monitoringu miejskiego. Straż Miejska w Rumi obserwuje stan jezdni i chodników. W tym roku ilość „dziur” jest nieco mniejsza z powodu braku opadów śniegu i braku mrozu. Zauważone uszkodzenia (patrz zdjęcie) są oznakowywane, a informacje przekazywane do Wydziału Inżynierii Miejskiej celem zlecenia napraw.
Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:
1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób, które publicznie spożywały alkohol ( 6 osób ukarano, 15 pouczono) oraz wobec osób dopuszczających się nieobyczajnego zachowania (1 osobę ukarano, 3 pouczono). W dniu 17 stycznia doszło na ul. Dąbrowskiego do interwencji polegającej na poskromieniu mężczyzny, który będąc w stanie nietrzeźwym awanturował się w sklepie spożywczym i obok niego, szarpał inne osoby, groził im pobiciem lub innym wyrządzeniem krzywdy. Strażnicy ujęli mężczyznę z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego, wezwali Policję i pogotowie ratunkowe. Jak się okazało mężczyzna posługiwał się poszukiwanym dowodem osobistym. W asyście Policji przewieziono go do szpitala psychiatrycznego w Gdańsku.
2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 4 psy trafiły do schroniska, jedną osobę ukarano i jedną pouczono za brak szczepień psów, przy czym nakazano dostarczyć do komendy SM świadectwa szczepień. Ujawniono padłe zwierzęta: 1 ptak, 1 lis, 1 kot, które usunęły służby komunalne.
3) Utrzymanie czystości. Kontrolowano 12 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. Rewirowi ponadto zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 42 interwencje, które w 14 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 26 – pouczeniami.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 4 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 3 ukarano, a 12 pouczono. Jedną osobę ukarano za wykroczenie wynikające z ustawy o chronię zwierząt i 1 ukarano za wykroczenie wynikające z ustawie o ochronie przyrody.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski