W minionym tygodniu znów znacznie wzrosła liczba zarażonych koronawirusem. Powiat wejherowski znalazł się w strefie czerwonej i Wojewoda Pomorski ponownie podporządkował straże miejskie Policji. A życie biegnie swoim trybem. W dniach 13 -14 października Rumię nawiedziła wichura i duże opady. Przewróciły się drzewa, a rowy i rzeka wezbrały.

 

Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi, raz współpracowano z Policją, odbyły się 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 56 wykroczeń, z których 10 zakończyło się mandatami karnymi, a 42 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 2 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed sądem. W związku z COVID-19 strażnicy kontrolowali osoby grupujące się w obszarze publicznym oraz sprawdzali noszenie masek profilaktycznych. Wykonano 69 interwencji zleconych przez obywateli, 32 osoby wylegitymowano. Dokonano też 60 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 2 interwencje skuteczne przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia

  • Podjęto 11 interwencji – wymierzono 2 mandaty karne, sporządzono 1 wniosek do sądu o ukaranie i wydano 7 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 1 osobę.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Jeden przypadek dotyczył przywiązanego do drzewa psa (miał wszczepiony transponder) – zabrany do schroniska, gdyż nie zastano nikogo w miejscu zamieszkania właścicielki. Wymierzono 1 mandat karny za innego wałęsającego się psa. Stwierdzono 3 padłe zwierzęta: 1 kot i 1 szczur i 1 sarna. Jeden raz interweniowano w sprawie uciążliwie ujadającego psa.
  • Utrzymanie czystości. Udzielono 8 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji wynosi obecnie 348 – pozostały do kontroli tylko 2 nieruchomości. Raporty przekazano do UM. 9 przypadków- zgłoszone zadymianie z kominów domowych – okazało się, że spalano dozwolone paliwa.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 16 interwencji zakończonych w 3 przypadkach mandatami karnymi. Skierowano też 1 wniosek o ukaranie do sądu. Pozostałych kierowców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 12 osób, 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego, również 1 osobę ukarano i 2 pouczono za wykroczeniu przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2 mandaty wystawiono i 1 osobę pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych, 1 osobę ukarano i 1 pouczono za wykroczenia z aktów prawa miejscowego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski