Miniony tydzień rozpoczął się burzą i ulewą w godzinach popołudniowych i wieczornych w poniedziałek 12 lipca. Zagórska Struga wytrzymała nawałnicę, jednak Straż Miejska odebrała kilkanaście zgłoszeń o podtopieniach posesji i różnych awariach. Na zdjęciu zalana posesja na ul. Abrahama. Do działania przystąpili mieszkańcy oraz straż pożarna.. Podtopienia zgłoszono z ul. Malinowej, Nagietkowej i Warszawskiej, zalana jezdnia pod wiaduktem na granicy z Gdynią (Dąbrowskiego/Hutnicza), 2 pokrywy studzienek wyskoczyły z jezdni ul. Sobieskiego, podmyta została również jezdnia ul. Sobieskiego przed skrętem na ul. Górniczą, oderwało się rusztowanie od elewacji w Alei Dębowej, na ul. Źródlanej włączył się alarm powiadamiając o alarmowym stanie wody w rzece. Do zapadnięcia zmroku wszystkie awarie usunięto.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 52 wykroczenia, z których 14 zakończyło się mandatami karnymi, a 27 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 6 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 5 spraw jest procedowanych. Wykonano 99 interwencji zleconych przez obywateli, 17 osób wylegitymowano. Dokonano też 62sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 5 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 1 osobę pouczono, 3 ukarano oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu.. Za nieobyczajne zachowanie 1 osobę pouczono.
  • Zwierzęta. Odbyło się 5 interwencji związanych z wałęsającymi się psami. Dwa zwierzaki zabrali właściciele, a jednego zatrzymał zgłaszający do czasu znalezienia się właściciela. Jeden pies pojechał do schroniska. Doszło też do pogryzienia listonosza na ul. Żołnierzy I DWP. Ujawniono i ukarano właściciela psa, a równocześnie nakazano obserwację weterynaryjną. Raz sprawdzono warunki trzymania psa na posesji oraz dwukrotnie interweniowano w związku z uciążliwym szczekaniem lub wyciem psów. Jedna interwencja dotyczyła niesprzątania po psie. Ujawniono martwego psa na łące za ul. Kosynierów i martwego kota na ul. Sobieskiego. Zwierzęta usunęły stosowne służby. Dwukrotnie interweniowano w związku z ptakami, które powypadały z gniazd. Jeden raz stwierdzono kokon wyrojonych pszczół. Tą sprawą zajęli się strażacy. Informację o rodzinie lisów na ul. Rajskiej przekazano do technika weterynarii.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 2 osoby. W minionym tygodniu 9 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 27 interwencji zakończonych w 7 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych (14) sprawców pouczono, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu, 5 spraw jest procedowanych.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono oraz przeciwko innej skierowano wniosek o ukaranie do sądu, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby pouczono, jedną ukarano oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę pouczono i 1 ukarano, za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych 1 osobę pouczono i 2 ukarano, z przepisów prawa miejscowego 3 osoby pouczono. Dodatkowo 1 wniosek do sądu skierowano w związku z wykroczeniem przeciwko instytucjom państwowym lub samorządowym oraz jeden wniosek do sądu z przepisów ustawy o odpadach.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi, Roman Świrski