W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 42 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 40 mandatami karnymi. Wykonano 76 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 22 osób. 67 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Obserwacja monitoringu miejskiego spowodowała 3 skuteczne interwencje. Od 4 listopada i początku przedmiotowego tygodnia Straż Miejska w Rumi ustanowiła 3 nowe miejsca zagrożone (KMZ), które są intensywnie kontrolowane z powodu wielu wykroczeń. Pierwszy KMZ dotyczy skrzyżowania ulic Portowej z Kolejową, gdzie kierowcy nagminnie pozostawiają pojazdy na postój niezgodnie z przepisami (dotychczas kontrolowano to miejsce 51 razy ujawniając 12 wykroczeń – 4 osoby ukarano, 2 sprawy są w toku, a 6 osób pouczono). KMZ ustanowiono z powodu dużej ilości zgłoszeń mieszkańców. Drugi, nowy KMZ ustanowiony został na cały okres jesienno-zimowy z powodu interpelacji Radnej – Pani Marii Bochniak i dotyczy rejonu szkoły SP-6, a w szczególności osób gromadzących się w tym miejscu, spożywających alkohol i popełniających inne czyny zabronione. Trzeci KMZ to rejon Osiedla Królewskiego, gdzie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu (strefa zamieszkania – obowiązuje parkowanie w wyłącznie w miejscach wyznaczonych – patrz zdjęcie), a kierowcy parkują „na pamięć” po dawnemu – czyli wszędzie. Straż Miejska w Rumi będzie w sposób nasilony kontrolować wskazane miejsca.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 13 osób, które publicznie spożywały alkohol (1 osobę pouczono, 7 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczono, 3 – ukarano). Do miejsca zamieszkania odwieziono 1 osobę. Jedną osobę odwieziono do Policji celem umieszczenia jej do wytrzeźwienia w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Do jednego mężczyzny z urazem głowy wezwano pogotowie ratunkowe, które odwiozło go do szpitala.
  • Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. Dwa psy odłowiono – wezwano technika weterynarii który zabrał zwierzęta do schroniska. Na leczenie zabrał też technik weterynarii 1 potrąconego kota z ulicy Gdańskiej. Jedno wezwanie do grasujących dzików nie potwierdziło się. Ujawniono jedną martwą sarnę i 1 sarnę ranną. Informacje przekazano stosownym służbom, które podjęły interwencje.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 21 zgłoszonych dymiących kotłowni i 1 ognisko. Ukarano 2 osoby, 1 pouczono oraz w jednym przypadku pobrano kolejną próbkę popiołu. Ujawnione jedno wysypisko śmieci okazało się być umiejscowiono na terenie lasów państwowych – tam też przekazano informację celem uprzątnięcia.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 45 interwencji, które w 17 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę ukarano, urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono, a 9 ukarano, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych ukarano 2 osoby. Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi usunęła z drogi wrak pojazdu. To 16-ty wrak w 2019 roku.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski