Jak informuje Urząd Miasta Rumi od dnia dzisiejszego (18.05.2020 r.) do 31.05.2020 r. będą wykonywane prace modernizacyjne na Rondzie AK (na zdjęciu). Przejazd przez zamknięte rondo oraz przez ulice Ceynowy i Żwirki i Wigury będzie niemożliwy. Objazd ulicą Starowiejską.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli, w tym 6 z Policją oraz 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 48 wykroczeń, z których 22 zakończyło się mandatami karnymi, 20 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 3 sprawy skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Wykonano 53 interwencje zlecone przez obywateli, 17 osób wylegitymowano. Dokonano też 24 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie.

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. Straż Miejska przyjęła i sprawdziła 4 zgłoszenia, które dotyczyły osób spożywających alkohol w grupach i bez masek zakrywających usta i nosy. Policjanci pracujący ze strażnikami nałożyli kilka mandatów karnych za brak masek. Strażnicy karali za spożywanie publiczne alkoholu (dane poniżej).
  • Liczba interwencji wyniosła 8 (4 dotyczyły spożywania alkoholu w grupie) – wymierzono 14 mandatów karnych za spożywanie publiczne alkoholu oraz 7 osób pouczono, a za nieobyczajne zachowanie pouczono 2 osoby. 1 osobę leżącą w miejscu publicznym odwieziono do miejsca zamieszkania (obywatel Ukrainy).
  • Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje, w tym 3 dotyczących biegających luzem psów. Ujawniono jedno pogryzienie – właściciel psa został ukarany mandatem. Ujawniono 1 nieżywego jeża, którego zgłoszono do usunięcia przez służby komunalne.
  • Utrzymanie czystości. 2 osoby pouczono za zaśmiecanie. W sprawie uciążliwego dymu były 3 zgłoszenia, sprawdzenie pieców nie ujawniło spalania paliw niedozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 15 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami, w 3 wnioskami do sądu, pozostałych kierowców pouczono.
  • Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 1 osobę, za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 1 osobę, 2 osoby pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski