Mimo znacznego w ostatnich latach ograniczenia problemu wałęsających się psów (odłowy sprzed dekady z niemal 200 rocznie zmniejszyły się do ok. 70), proceder niestety nadal istnieje. Szczególnie groźne są psy ras niebezpiecznych lub zbliżonych do niebezpiecznych (rasy mieszane) – jak na zdjęciu. Liczba pogryzień również spadła, ale zdarzenia sporadycznie występują. Straż Miejska zwraca się do mieszkańców o lepsze dopilnowanie swoich czworonogów, uszczelnienie ogrodzeń posesji i zamykanie bram i furtek w swoich nieruchomościach.
W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli zmotoryzowanych i pieszych, 2. mieszanych z Policją oraz 6. służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, z których 23 zakończyło się mandatami karnymi, 56 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego oraz 4 wnioskami do sądu. Wykonano 78 interwencji zleconych przez obywateli, 22 osoby wylegitymowano. Dokonano też 94. sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 30 interwencji – wymierzono 8 mandatów karnych i 20 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu oraz 2 pouczenia za nieobyczajne zachowanie.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji, w tym 6 dotyczących biegających luzem psów i jedną w sprawie sposobu trzymania psa. Jeden pies trafił do schroniska.Sprawdzono szczepienia psa trzymanego na ul. Metalowców.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono jednego pouczenia za zaśmiecanie. Ujawniono 3 rozpalone ogniska. Za spalanie śmieci po budowlanych na ul. Rajskiej wymierzono mandat karny. Wszystkie ogniska zagaszono. Dwukrotnie interweniowano w sprawie zanieczyszczenia jezdni przy budowach. Zanieczyszczenia usunięto.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 40 interwencji zakończonych w 12 przypadkach mandatami karnymi i 3. wnioskami do sądu. Pozostałych kierowców pouczono.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby, 2 osoby ukarano i 4 pouczono oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1 osobę ukarano i 1 pouczono za wykroczenia z ustawy o odpadach. Udzielono pomocy przedmedycznej i wezwano pogotowie ratunkowe w dniu 14 sierpnia do osoby z atakiem padaczki na peronie Dworca PKP.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski