W dniu 10 lutego 2020 r. przez Rumię przejechał specjalny pociąg z Gdańska do Pucka dla upamiętnienia setnej rocznicy Zaślubin z Morzem gen. Józefa Hallera. Rumianie tłumnie wystąpili na peron I Dworca PKP (zdjęcie) witając pociąg flagami i patriotycznymi okrzykami. A Straż Miejska w Rumi dyskretnie monitorowała bezpieczeństwo i porządek publiczny tego spontanicznego zgromadzenia.

W przedmiotowym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 42 patrole zmotoryzowane i piesze z psami służbowymi oraz 2 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 107 wykroczeń, z których 34 zakończyło się mandatem karnym, a 69 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 3 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Wykonano 78 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 18 osób. 87 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Osiem skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, które publicznie spożywały alkohol (6 osób ukarano, 4 pouczono, jeden wniosek o ukaranie skierowano do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę ukarano).
  • Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji, 1 pies trafił do schroniska. W dniu 13 lutego patrol SM udzielił pomocy osobie w odłowieniu i przewozie kangura do miejsca pobytu.

  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 9 zgłoszonych dymiących kotłowni. W jednym przypadku, w dniu 12.02.2020 r. pobrano i skierowano do badań laboratoryjnych jedną próbkę popiołu z pieca posesji przy ul. Jodłowej. Rewirowi zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 67 interwencji, które w 18 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 47– pouczeniami. Przeciwko 2 kierowcom wystąpiono o ukaranie do sądu.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 1 osobę pouczono i 1 ukarano, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 7 ukarano i 9 pouczono (w dniu 14 lutego patrol SM ujął mężczyznę, który kopaniem zniszczył element przystanku ZKM na ul. Gdańskiej – przekazano osobę Policji, która zakwalifikowała czyn jako przestępstwo), przepisom ustawy o ochronie zwierząt – jedną osobę ukarano i jedną pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski