W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 4 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 94 wykroczenia, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Wykonano 96 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 23 osoby. 67 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
UWAGA
W związku z obniżeniem temperatury i opadami śniegu Straż Miejska w Rumi:
– informuje o możliwości uzyskania pomocy w rozruchu pojazdów – proszę dzwonić:
58 671 94 73,
– przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości dot. usuwania śniegu i lodu oraz
posypywania chodników przyległych do posesji piaskiem lub solą celem likwidacji
śliskości nawierzchni.

Wydarzenia tygodnia:
1) Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 10 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono i 3 ukarano), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (1 osobę ukarano). Dwie osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsca zamieszkania, a inne dwie – do wytrzeźwienia w PODZ KPP w Wejherowie. Jedną osobę zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala.
2) Zwierzęta. W minionym tygodniu na ul. Na Stoku pokazały się dziki – wezwano technika weterynarii. W wyniku innych, podejmowanych interwencji – 3 psy zostały odwiezione do schroniska. Interweniowano również w związku ze zgłoszeniem martwego lisa (zabrały go służby komunalne) i rannej kaczki (uciekła – pewnie nie była ranna).
3) Utrzymanie czystości. 23 zgłoszenia dotyczyły dymów z posesji prywatnych. W dwóch przypadkach pobrano próbki popiołu, pozostałe interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Z laboratorium w Jastrzębiu-Zdroju przysłano wyniki badań kolejnej próbki popiołu – niestety właściciel posesji z ul. Śniadeckich również zostanie ukarany, gdyż analiza wykazała spalanie śmieci. Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM. Podjęto też kilka interwencji związanej z zaśmiecaniem. 5 osób pouczono.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 52 interwencje w różnych miejscach miasta. 6 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. Na zdjęciu – niedozwolone zajęcie pasa drogowego na ul. Stalowej w dniu 10.12.2018 r. – nakazano usunąć ułożone kamienie.

5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 12 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 6 pouczono, za złamanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia (palenie tytoniu w miejscach zabronionych) – 1 osobę ukarano, ustawy o odpadach – 1 osobę ukarano, ustawy o recyklingu pojazdów 2 osoby pouczono.
W dniu 12.12 2018 r. na ul. Dąbrowskiego upadła kobieta i rozbiła sobie głowę. Patrol SM udzielił poszkodowanej pomocy poprzez opatrzenie rany – kobieta następnie oddaliła się. Natomiast w dniu 15.12.2018 r. mężczyzna wpadł do rzeki – strażnicy wyłowili go i przewieźli do miejsca zamieszkania. Również w dniu 15.12.2018 r. na terenie Jarmarku Świątecznego urzędniczka UM zaopiekowała się niewidomym mężczyzną – patrol odwiózł pana do miejsca zamieszkania. W dniu 16.12.2018 r. kobieta straciła orientację na ul. Żurawiej. Patrol odwiózł panią do domu. W tym samym dniu w godzinach wieczornych poszukiwano innej kobiety, która wyszła z domu opieki w Rumi. Po pewnym czasie kobieta odnalazła się w Redzie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski