Na zdjęciu kolejny „mistrz parkowania”. Zasłanianie widoczności pieszym to zmora naszych dróg. Pamiętajmy – pozostawiamy pojazd na postój minimum 10 m od „pasów”.
W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 22 patrole zmotoryzowane i piesze oraz 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 117 wykroczeń, z których 32 zakończyło się mandatami karnymi, 81 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 88 interwencji zleconych przez obywateli, 17 osób wylegitymowano. Dokonano też 54 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 23 interwencje – wymierzono 6 mandatów karnych i 13 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu i 4 pouczenia za nieobyczajne zachowanie (jedną osobę odprowadzono do miejsca zamieszkania).
2) Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji, w tym 4 dotyczących biegających luzem psów i jedną w sprawie pogryzienia. Ukarano 2 osoby. Sprawdzono sposób trzymania psa na ul. Metalowców. Nakazano w trybie pilnym zaszczepić zwierzę. Warunki utrzymania okazały się dobre. Ujawniono 2 martwe koty – jednego na jezdni, drugiego na posesji prywatnej.
3) Utrzymanie czystości. Straż Miejska prowadzi 1 sprawę związaną z podrzucaniem śmieci domowych do cudzych pergoli. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby. W dniu 7 sierpnia przewróciło się drzewo rosnące przy rzece obok mostu na ul. Dąbrowskiego. Jego korona częściowo znalazła się na jezdni ulicy Gierosa. Drzewo usunęła wezwana straż pożarna. W dniu 7 sierpnia patrol z udziałem komendanta sprawdził czystość terenów niezurbanizowanych na północnych obrzeżach Rumi w tym działki niezabudowane i rowy melioracyjne. Nie stwierdzono żadnych nielegalnych wysypisk śmieci, a rowy melioracyjne są drożne i czyste. Trzy interwencje – wszystkie niepotwierdzone dotyczyły zadymienia. Strażnicy ukarali 1 osobę za pozostawienie bez opieki beczki ze smołą podgrzewaną palnikiem. Zagaszono 1 duże ognisko w rejonie ul. Sobieskiego niedaleko stacji paliw. Na miejsce przybyła również straż pożarna.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 64 interwencje zakończonych w 22 przypadkach mandatami karnymi, Pozostałych kierowców pouczono. Odholowano 1 wrak pojazdu na parking strzeżony z ul. Wąskiej.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 9 osób, 1 osobę ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 3 osoby ukarano i 5 pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2 osoby pouczono z przepisów ustawy o recyklingu pojazdów. Udzielono pomocy jednej kobiecie w dniu 8 sierpnia na ul. Kosynierów, która straciła przytomność. Udzielono jej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski