Straż Miejska w Rumi w minionym tygodniu odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 72 wykroczenia i 1 przestępstwo, które w 49 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 18 mandatami karnymi, a w 3 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. W przypadku przestępstwa – ujęto 3 sprawców wybicia szyb w klubie oraz szyb we wiacie przystanku autobusowego – przekazano Policji. Wykonano 89 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 11 osób. 38 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Trwa akcja Prefektury Wojewódzkiej Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego – „Bezpieczne Wakacje”. W dniu 3 lipca komendant Straży Miejskie w Rumi udzielił wywiadu Radiu Kaszebe na temat akcji. Wywiad można odsłuchać korzystając z linku:

Nic nie zastąpi czujności rodziców – mówi szef Straży Miejskiej w Rumi

Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 22 osób, które publicznie spożywały alkohol (12 osób pouczono, 6 ukarano mandatami, 1 wniosek do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczono). W jednym przypadku udzielono asysty załodze karetki pogotowia ratunkowego wobec osoby nietrzeźwej.
2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Do schroniska dla zwierząt nie zabrano żadnego psa, jednak 2 odłowione psy wróciły do właścicieli dzięki wszczepionym transponderom. Ustalono dwie padliny zwierząt sarny i kota; sarnę usunęły służby leśne, kota – służby komunalne.
3) Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby. W sprawie dymu interweniowano 5 razy: 3 dymy kominowe pochodziły ze spalania drewna, w przypadku 2 ognisk doprowadzono do ich zgaszenia. Ujawniono silne zanieczyszczenie drogi EC na pograniczu gmin Rumi i Kosakowa przez ciężarówkę przywożącą ziemię z centrum Gdyni. Wylegitymowano kierującego ciężarówką. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 38 interwencji, które w 11 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. W centrum Rumi ujawniono zniszczenie znaku drogowego na wysepce ul. Dąbrowskiego – powiadomiono zarządcę drogi.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – również 1 osobę pouczono, 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono i 1 ukarano, 2 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski