W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 53 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 33 mandatami karnymi, 5 wniosków o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 102 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 31 osób. 57 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Pięć skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Ujęto jednego mężczyznę poszukiwanego przez Policję. Pobrano jedną próbkę popiołu z paleniska domowego i przesłano do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 1 kwietnia patrol Straży Miejskiej zapobiegł zniszczeniu mienia w parku przy ul. Mickiewicza przez grupę młodzieży (przewracanie ławek i koszy na śmieci). Nieletni zostali tylko pouczeni, ponieważ naprawili szkody.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 29 osób, które publicznie spożywały alkohol (8 osób pouczono, 17 ukarano mandatami, przeciwko 2 wystąpiono z wnioskami o ukaranie do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono, 1 ukarano), 1 mężczyznę odwieziono do domu, innego w dniu 5 kwietnia o godz. 21.40 z ul. Jodłowej przewieziono do brata w Janowie, który go nie przyjął – przewieziono na przystanek SKM w Janowie, skąd miał udać się do Gdyni. Następnego dnia po godz. 7.00 rano przyjęto zgłoszenie, że niedaleko torów błąka się mężczyzna. Zastano tam tego samego pana, którego poprzedniego wieczora zostawiono na przystanku SKM. Miał wyraźne oznaki wyziębienia – wezwano pogotowie ratunkowe, które po przebadaniu zabrało mężczyznę do szpitala.
2) Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i padłych zwierząt (dwa koty i jeż). Do schroniska nie zabrano żadnego zwierzęcia ponieważ odnaleziono właścicieli, a w dwóch przypadkach psy uciekły.
3) Utrzymanie czystości. 14 razy interweniowano w sprawie dymu (w tym 4 razy chodziło o nadmierny dym z ognisk). Rewirowi skontrolowali czystość 10 działek niezabudowanych i 9 posesji pod względem ilości pojemników na śmieci. Do właścicieli zanieczyszczonych działek skierowano pisemne nakazy sprzątania. W dniu 3 kwietnia na ul. Lipowej z pojazdu ciężarowego wylała się gęsta maź. Strażnicy ustalili firmę, do której należał pojazd, a kierowcę ukarali mandatem. Zapewniono, że nie jest to beton oraz, że maź zostanie sprzątnięta. W dniu następnym, w związku ze stwierdzeniem, że zanieczyszczenia jezdni nie usunięto – sprawcę poinformowano o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu. Innej firmie (budowlanej) nakazano sprzątanie styropianu rozwianego z budowy na ul. Dębogórskiej.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 40 interwencji, które w 14 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby, urządzeniom użytku publicznego 5 osób pouczono, ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2 osoby pouczono. W dniu 5 kwietnia ok. godz. 20.50 strażnicy interweniowali na placu zabaw przy ul. Gdańskiej 26 ponieważ zgłoszono awanturę. Po przyjeździe na miejsce patrol zastał mężczyznę z rozbitą głową. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski