W jakim celu ktoś otwiera skrzynki energetyczne ? Nie wiadomo. Jest to niewątpliwie zwykły wybryk chuligański. Nie ma tygodnia, w którym Straż Miejska w Rumi nie zabezpieczałaby jakiegoś urządzenia energetycznego. Ktoś łamie zamknięcia i włamuje się do skrzynek. Dotykanie urządzeń znajdujących się wewnątrz jest niebezpieczne i grozi porażeniem prądem. Strażnicy zamykają w takich przypadkach skrzynki i zabezpieczają taśmą ostrzegawczą, po czym zawiadamiany jest zakład energetyczny. Straż Miejska w Rumi zwraca się do mieszkańców o poinformowanie straży w przypadku zauważenia, że ktoś manipuluje przy zamknięciu skrzynki energetycznej. Może zdjęcie telefonem komórkowym ? Złapmy wspólnie sprawcę.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 48 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi. 3 razy współpracowano z Policją oraz odbyły się 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, z których 25 zakończyło się mandatami karnymi, a 50 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 3 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 83 interwencje zlecone przez obywateli, 30 osób wylegitymowano. Dokonano też 98 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 10 interwencji skutecznych przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 10 interwencji – wymierzono 4 mandaty karne, sporządzono 2 wnioski do sądu o ukaranie i wydano 3 pouczenia za spożywanie publiczne alkoholu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 1 osobę.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Jeden przypadek dotyczył wałęsającego się psa. Mieszkanka przyjęła go do swojego gospodarstwa. Stwierdzono 2 padłe zwierzęta: 1 kot i 1 lis. Jeden raz interweniowano w sprawie uciążliwie ujadającego psa.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono 10 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji wynosi obecnie 293. Raporty przekazano do UM. Jeden przypadek – zgłoszony dym z komina domowego – okazało się, że spalano dozwolone paliwa.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 43 interwencje zakończone w 18 przypadkach mandatami karnymi. Skierowano też 1 wniosek o ukaranie do sądu. Pozostałych kierowców pouczono.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 2 osoby, 1 osobę ukarano oraz 5 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 mandaty wystawiono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych, 1 osobę pouczono za wykroczenia z ustawy o recyklingu pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski