W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole: zmotoryzowanye, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 114 wykroczen, które w 82 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 27 mandatami karnymi. Wykonano 78 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 25 osób. 78 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

W dniu 31 sierpnia zakończyła się ponad dwumiesięczna akcja prowadzona w ramach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego: „Bezpieczne wakacje”, a w jej ramach również akcja „Strażnicy służą krwią”. W ramach akcji Straż Miejska w Rumi odbyła 264 patrole. Zwracano szczególną uwagę na wypoczywające dzieci i młodzież i ich bezpieczeństwo. Kontrolowano place zabaw, boiska, parki, miasteczko rowerowe, skate park, tereny przyszkolne, okolice pubów i restauracji, rzekę i inne tereny, w których przebywała młodzież. Zwracano uwagę na ruch rowerów, motorowerów oraz pieszych. Eliminowano negatywne zjawiska czasem występujące w wymienionych miejscach (w tym również zachowanie dorosłych w tych miejscach). Eliminowano publiczne spożywanie alkoholu i inne nieobyczajne zachowania. Wspólnie z Policją Straż Miejska wielokrotnie przeprowadzała działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Podjęto skuteczne interwencje w zakresie: utrzymania spokoju i porządku (36 w tym 2 mandaty karne), bezpieczeństwa osób i mienia (20 w tym 9 mandatów karnych), bezpieczeństwa w komunikacji (274 w tym 69 mandatów i 18 wniosków do sądu o ukaranie), obyczajności publicznej (65 w tym 4 mandaty), przeciwko urządzeniom użytku publicznego (53 w tym 16 mandatów), publicznego spożywania alkoholu (167 w tym 84 mandaty i 7 wniosków do sądu), palenia tytoniu w miejscach zabronionych (20 w tym 13 mandatów). Uratowano człowieka, który w stanie nietrzeźwym skoczył na główkę do Zagórskiej Strugi (cudem uniknął urazu kręgosłupa). W ramach akcji w województwie strażnicy oddali honorowo 14 litrów krwi. Żadne dziecko nie zginęło ani też nie doznało poważniejszego wypadku.

 

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 41 osób, które publicznie spożywały alkohol (17 osób pouczono, 12 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (10 osób pouczono, 2 ukarano).
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Do schroniska dla zwierząt zabrano 2 psy (jednego odłowiono na terenie Szkoły Podstawowej nr 10).
  • Utrzymanie czystości. W dziedzinie zanieczyszczania terenu miasta 2 osoby pouczono, a pouczono za palenie ogniska w ogrodzie. Dwa razy sprawdzano paleniska domowe, nikogo nie ukarano gdyż we wszystkich przypadkach używano paliw dozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 46 interwencji, które w 8 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 3 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę ukarano, urządzeniom użytku publicznego 11 osób pouczono i 2 ukarano, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 5 osobę pouczono i 2 ukarano. Udzielono pomocy kobiecie, która zabłądziła i nie wiedziała gdzie się znajduje – odwieziono ją do miejsca zamieszkania.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski