W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 3 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 56 wykroczeń, które w 33 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 6 mandatami karnymi i 10 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 67 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 11 osoby. 56 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

W minionym tygodniu mieszkańcy Rumi obchodzili nadejście Nowego Roku. Strzelano petardami i fajerwerkami oraz bawiono się w lokalach i domach prywatnych. Straż Miejska w Rumi pracowała całą dobę. Nie stwierdzono poważniejszych naruszeń porządku publicznego. Nie było pożarów ani innych zdarzeń mogących przemienić się w zagrożenie powszechne. W dniu 6 stycznia 2019 r. ulicami Rumi przeszedł Orszak 3 Króli zakończony niewielkim zgromadzeniem w okolicach pomnika Jana Pawła II. Zarówno przemarsz mieszkańców w Orszaku jak i zgromadzenie wspólnie z Policją zabezpieczała Straż Miejska w Rumi. Wydarzenie odbyło się spokojnie i bez naruszenia porządku publicznego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 12 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (4 osoby pouczono, a przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu).
  • Zwierzęta. W wyniku podejmowanych interwencji – 1 pies został odwieziony do schroniska. Odłowiono też jednego dużego dzika, którego po uśpieniu przez technika weterynarii, siłami dwóch patroli wywieziono do lasu i wypuszczono.

 

  • Utrzymanie czystości. 8 zgłoszeń dotyczyły dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM. Podjęto też kilka interwencji związanej z zaśmiecaniem – 3 osoby pouczono.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 29 interwencji, które w 6 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, jednym wnioskiem do sądu o ukaranie, a w 15 przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Niestety nie udało się ustalić sprawcy połamania kilku niedawno posadzonych drzewek na ul. Łąkowej pojazdem dwuśladowym (zdjęcie poniżej). Straż Miejska w Rumi zwraca się z prośbą o zgłoszenie się ewentualnego świadka zdarzenia.

 

  • Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 1 osobę pouczono, ustawie o recyklingu pojazdów – 6 osoby pouczono. Straż Miejska w Rumi nadal skutecznie pomaga mieszkańcom w zakresie awaryjnego uruchamiania pojazdów. Posiadamy urządzenie, które prezentujemy na zdjęciu poniżej.

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski