W przedmiotowym okresie dwa wydarzenia wydają się najważniejsze: Sylwester z Nowym Rokiem oraz Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2020 r. (na zdjęciu). Straż Miejska w Rumi wraz z Policją zabezpieczała w tym czasie spokój i porządek publiczny. Dodatkowo w sobotę 4 stycznia strażnicy zabezpieczyli religijny przemarsz „męskiego różańca”. W całym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych oraz 2 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 47 wykroczeń, z których 9 zakończyło się mandatem karnym, a 36 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 63 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 17 osób. 41 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje zrealizowano dzięki obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  1. Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 3 osób, które publicznie spożywały alkohol – 2 osoby ukarano, jedną pouczono.

  2. Zwierzęta. Podjęto 13 interwencji. Były to głównie biegające, przerażone fajerwerkami psy, których odłowiono aż 6. Jedna interwencja dotyczyła martwego psa przy ul. Grunwaldzkiej, którego usunęły służby komunalne. W dniu 31 grudnia wezwano technika weterynarii do rannego dzika na ul. Zbychowską. Zwierzę zabrano do lecznicy.

  3. Utrzymanie czystości. Kontrolowano 10 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. Podczas kontroli pieca w nieruchomości na ul. Abrahama w dniu 4 stycznia 2020 r. ujawniono pożar sadzy w kominie. Strażnicy wezwali Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z Rumi, której zastęp ugasił komin ratując tym samym budynek od pożaru.

  4. Wykroczenia drogowe. Podjęto 31 interwencji, które w 5 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 24 – pouczeniami. Dwa wnioski o ukaranie skierowano do sądu.

  5. Inne. Za wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono, a 1 ukarano, urządzeniom użytku publicznego – 3 osoby pouczono i także 1 ukarano.

W dniu 3 stycznia 2010 r. dyspozytor ZKM wezwał patrol Straży Miejskiej do autobusu przy Dworcu PKP, gdzie nietrzeźwy pasażer nie chciał opuścić pojazdu. Odmówił wykonania polecenia również funkcjonariuszom i odmówił wylegitymowania się. W związku z tym został ujęty przy pomocy środków przymusu bezpośredniego i przewieziony do komisariatu Policji. Tam oświadczył, że nazywa się „Filip z Konopi”. Dopiero po pewnym czasie ustalono jego prawdziwe personalia (okazał się mieszkańcem Gdyni). Straż Miejska w Rumi skieruje przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu za nieobyczajne zachowanie oraz wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski