Wakacje. Do Rumi przyjechało sporo „mistrzów parkowania”. Przykładem jest „obcy” kierowca, który ulokował pojazd na chodniku tak, jak przedstawia zdjęcie. Donice z kwiatami miały uchronić to miejsce na ul. Dąbrowskiego przed parkowaniem, gdyż pojazdy zasłaniające wejście pieszych na „pasy” były przyczyną kilku niebezpiecznych potrąceń. Ale kierowca znalazł sposób. Zdarzenie miało miejsce 17 lipca.
Najważniejszym wydarzeniem lipca 2020 r. były wybory na Prezydenta RP w dniu 12 lipca. Straż Miejska w Rumi pracowała normalnie zabezpieczając porządek publiczny w tym dniu. W Rumi nie stwierdzono żadnych incydentów dotyczących wyborów poza kilkoma niewłaściwymi umiejscowieniami plakatów wyborczych (zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym). Były to jednak zdarzenia nieliczne.
W lipcu miało miejsce kilka interwencji, które można uznać za nietypowe. Np. w dniu 7 lipca 2020 r. patrol SM został zatrzymany przez kobietę, która powiadomiła o kradzieży z jej lokalu gastronomicznego automatu z piłeczkami kauczukowymi. Strażnicy udali się we wskazanym kierunku ucieczki sprawców i ujęli mężczyznę dewastującego automat. Wezwano Policję, która dalej poprowadziła sprawę. W dniu 20 lipca w porze obiadowej strażnicy weszli na klatkę schodową bloku przy ul. Pomorskiej, gdzie zastali zakrwawioną, pobitą kobietę. Jak się okazało doświadczyła ona przemocy domowej. Wezwano pogotowie ratunkowe i Policję, która dalej poprowadziła sprawę. W dniu 25 lipca ok. godz. 22.30 w chwili opuszczania komendy SM przez strażników, podszedł do nich mężczyzna, który poinformował, że obok w rzece leży człowiek. Razem wyciągnęli „topielca”, a ten oświadczył iż czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Mężczyzną zajęli się więc wezwani na miejsce policjanci,
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 85 interwencji – wymierzono 26 mandatów karnych i 42 pouczenia za spożywanie publiczne alkoholu oraz skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie. 16 interwencji dotyczyło nieobyczajnego zachowania. Osoby leżące odwożono do miejsc zamieszkania, jedną ukarano, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.
2) Zwierzęta. Podjęto kilkanaście interwencji, w tym najwięcej dotyczyło uciążliwego szczekania psów. Odłowiono 5 wałęsających się psów, które odjechały do schroniska. Wymierzono 2 mandaty karne, 5 osób pouczono.
3) Utrzymanie czystości. Ujawniono kilka nielegalnych wysypisk śmieci. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Doprowadzono również do uprzątnięcia kilku takich „śmieciowisk”.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 132 interwencje zakończone w 30 przypadkach mandatami karnymi, 84 kierowców pouczono, a 6 spraw przyjęto do procedowania na wnioski do sądu.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 20 osób, 5 osób ukarano, skierowano jeden wniosek do sądu i 29 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a za wykroczenia przeciwko przepisom o recyklingu pojazdów 5 osób pouczono. Jedną osobę ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski