Świniodziki to zwierzęta, które w dzień Sylwestra w liczbie 2 pokazały się na rumskich trawnikach i poboczach drogi (na zdjęciu). Ten gatunek to zwierzęta hodowlane. Czyja to trzódka ? Na razie nie wiadomo. Straż Miejska w Rumi i Urząd Miasta poszukują właściciela, a zwierzęta zostały odłowione przez technika weterynarii i czekają na właściciela. Jeśli są Twoje – zadzwoń do Straży Miejskiej: 58 671 94 73.

Straż Miejska w Rumi odbyła w przedmiotowym okresie 30 patroli zmotoryzowanych. Odbyło się też 8 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 51 wykroczeń, z których 10 zakończyło się mandatami karnymi, a 34 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 2 wniosków o ukaranie. Wykonano 61 interwencji zleconych przez obywateli, 12 osób wylegitymowano. Dokonano też 79 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 7 interwencji w tym 5 dotyczących publicznego spożywania alkoholu – ukarano 2 osoby, 3 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 2 osoby.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. W jednym przypadku odłowionego psa przekazano do schroniska, ujawniono jednego padłego kota i jednego dzika. Truchła zabrały odpowiednie służby. 2 interwencje dotyczące świniodzików (28 i 31 grudnia). Pierwsza interwencja była nieskuteczne – było jedno zwierzę i uciekło. Druga skuteczna – 2 sztuki odłowiono. Niektórzy twierdzą, że to świnie wietnamskie. Inni widzą w nich świniodziki.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto kilka zgłoszeń odnośnie zanieczyszczonych działek – czynności są w toku. W związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu było tylko 1 zgłoszenie (!) – spalano dozwolone paliwa.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 27 interwencji zakończonych w 6 przypadkach mandatami karnymi, 2 zakończono wnioskami do sądu o ukaranie, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 1 osobę. 2 osoby ukarano i 5 pouczono wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Ujęto i przekazano Policji kobietę przyłapaną na kradzieży w aptece. Do jednej osoby chorej na padaczkę wezwano pogotowie ratunkowe, wcześniej udzielając jej pomocy przedmedycznej.

Szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku życzy mieszkańcom Rumi załoga Straży Miejskiej w Rumi oraz komendant.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski