W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 48 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 90 wykroczeń, które w 70 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi i 5 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 138 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 22 osoby. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
UWAGA ! Dziś Sylwester. Straż Miejska w Rumi przypomina:
Używanie środków pirotechnicznych przez osoby prywatne w miejscach publicznych nie jest zakazane. W niektórych miastach i gminach istnieją ograniczenia co do terminów (uchwały rad gmin), w Rumi zakazy używania poza 31.12 i 01.01 zostały zniesione uchwałą Rady Miejskiej w 2008 r. Używanie środków pirotechnicznych nie może zakłócać porządku w komunikacji (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, torowiska). Podczas używania takich środków należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, co oznacza, że nie wolno używać ich w pomieszczeniach, klatkach schodowych, balkonach, pergolach śmietnikowych, garażach, wiatach autobusowych itp. oraz w pobliżu stacji benzynowych, urządzeń przesyłowych gazu itp. Odpalanie fajerwerków przez niepełnoletnich może odbywać się pod nadzorem dorosłych i nadzorujący muszą być trzeźwi. Za szkody powstałe przy odpalaniu środków pirotechnicznych przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni zarówno w sensie karnym jak i materialnym, a za szkody powstałe w wyniku działania dorosłych – oni sami jako sprawcy.
Opisywany okres od 17 do 30 grudnia 2018 r. obejmuje Święta Bożego Narodzenia, a bezpośrednio przed nimi Jarmark Świąteczny u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej. W tym czasie wydarzyło się tylko jedno poważniejsze zdarzenie polegające na rozboju w dniu 24.12.2018 r. w jednym z banków przy ul. Dąbrowskiego, gdzie mężczyzna grożąc przedmiotem przypominającym broń zabrał z banku pieniądze. Po opuszczeniu banku, na skutek alarmu podniesionego przez personel, dwaj mężczyźni dokonali ujęcia obywatelskiego bandyty. Podczas szarpaniny wysypały się banknoty skradzione w banku. Mężczyznę przytrzymano do czasu przyjazdu Policji. Straż Miejska w Rumi uczestniczyła w zdarzeniu pomocniczo tzn. dokonała penetracji terenu w celu poszukiwania być może zgubionych lub ukrytych pieniędzy, a następnie zabezpieczała miejsce zdarzenia do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez Policję. Oczywiście Policja zatrzymała mężczyznę.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 24 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (15 osób pouczono, 4 ukarano, a przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczono). Jedną osobę wyziębioną zabrało ze śmietnika wezwane przez strażników pogotowie ratunkowe do szpitala. Inną osobę odwieziono do domu.
2) Zwierzęta. W wyniku podejmowanych interwencji – 2 psy zostały odwiezione do schroniska. Interweniowano również w związku ze zgłoszeniem martwego lisa (zabrały go służby komunalne).
3) Utrzymanie czystości. 17 zgłoszeń dotyczyły dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM. Podjęto też kilka interwencji związanej z zaśmiecaniem – 4 osoby pouczono, a wobec 2 podjęto czynności wyjaśniające na wniosek do sądu. Na ul. Kazimierskiej w rejonie niezabudowanym ujawniono nowe wielkie wysypisko śmieci. Dowody znalezione w śmieciach wskazują na sprawcę z Gdyni. Trwają czynności wyjaśniające.

4) Wykroczenia drogowe. Opady śniegu spowodowały pewne perturbacje w komunikacji. Straż Miejska reagowała na kilka zgłoszeń o nieodśnieżonych chodnikach i jezdniach nakazując zarządcom wykonanie określonych czynności. Ponadto podjęto 43 interwencje w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. Na zdjęciu – niedozwolone blokowanie chodnika na ul. Mickiewicza – kierowcę wezwano do stawiennictwa w komendzie.

5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 5 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono, a 1 ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 2 osoby pouczono, za złamanie przepisów ustawy o odpadach – 1 osobę ukarano, ustawy o recyklingu pojazdów 3 osoby pouczono.
Ujawniono 4 uszkodzone znaki drogowe (w jednym przypadku ujawniono sprawcę) – przekazano do zarządcy drogi oraz 3 uszkodzone studzienki (oznakowano, przekazano informacje właścicielom).
Straż Miejska w Rumi życzy mieszkańcom szampańskiej, ale bezpiecznej sylwestrowej zabawy oraz wszystkiego najlepszego w nowym, 2019 roku.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski