Parkowanie przy podwójnej linii ciągłej (jak na zdjęciu) to bardzo niebezpieczne zachowanie niektórych kierowców. Mandat za to wykroczenie wynosi 100 zł i 1 punkt karny. Podjechanie pod same drzwi sklepu jest dla kogoś ważniejsze niż bezpieczeństwo w ruchu na drodze, gdzie w przypadku kolizji straty są zawsze daleko wyższe niż taki mandat. Ponadto, aby ominąć pojazd inni kierowcy łamią też przepisy przekraczając linię ciągłą.

Straż Miejska w Rumi odbyła w przedmiotowym okresie 22 patrole zmotoryzowane. Odbyło się też 8 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 41 wykroczeń, z których 9 zakończyło się mandatami karnymi, a 26 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. Wykonano 64 interwencje zlecone przez obywateli, 11 osób wylegitymowano. Dokonano też 75 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 1 interwencję w przypadku publicznego spożywania alkoholu – pouczono 1 osobę. Za nieobyczajne zachowanie nikogo nie ukarano i nikogo nie pouczono. Wyproszono z klatek schodowych i śmietników 5 osób. Były to osoby trzeźwe. Wszyscy odmówili przyjęcia pomocy.
  • Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji. Ujawniono jednego padłego kota. 7 interwencji przeprowadzono wobec wałęsających się psów. Trzy sztuki odjechały do schroniska, 4 trafiły do właścicieli. Jedna osoba została ukarana mandatem, pozostałe pouczono. Znów jedno zgłoszenie wpłynęło o wałęsającej się śwince. Ale to zgłoszenie nie potwierdziło się.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 11 zgłoszeń odnośnie w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu – żadne nie potwierdziło się. Jeden raz interweniowano na budowie w związku z zanieczyszczeniem jezdni przez pojazdy. Kierownik budowy spowodował sprzątanie drogi. Ujawniono wysypisko śmieci przy ul. Św. Józefa – odpady poremontowe. Nakazano uprzątnięcie. Na ul. Narcyzowej wyrzucano liście z posesji na drogę – spowodowano uprzątnięcie.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 28 interwencji zakończonych w 7 przypadkach mandatami karnymi, 1 zakończono wnioskiem do sądu o ukaranie, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Również 1 osobę ukarano i 2 pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Ujawniono jedno przestępstwo (posiadanie substancji psychoaktywnych), a sprawcę przekazano Policji.

 Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski