Od 30 października do 2 listopada rumscy strażnicy miejscy dbali o spokój i porządek wokół rumskich cmentarzy zarówno przy ul. Górniczej jak i ul. Świętopełka pomagając w organizacji ruchu, wskazując kierowcom wolne parkingi, nie dopuszczając do parkowania w miejscach zabronionych. Wszystkie te czynności mające na celu zapewnienie stałej przejezdności okolicznych ulic były realizowane w ramach policyjnej akcji ZNICZ 2021, w której jak co roku Straż Miejska w Rumi brała czynny udział.   Ścisła współpraca z Policją, pracownikami cmentarza komunalnego i pracownikami ZKM przyczyniła się do tego, że w bieżącym roku nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Patrole Straży Miejskiej w Rumi zwracały również szczególną uwagę na osoby sprzedające kwiaty, znicze czy stroiki w okolicach cmentarzy – sprawdzano i weryfikowano uprawnień do dokonywania przedmiotowej sprzedaży.

Informujemy również, że z dniem 01 listopada 2021r. zmienił się nr konta bankowego służącego do dokonywania wpłat za nałożone mandaty karne. Nowy nr konta to:

66 1160 2202 0000 0005 0473 8049

 

W okresie od 25.10.2021r do 03.11.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Działania patroli pozwoliły ujawnić 94 wykroczenia, z których 20 zakończyło się mandatami karnymi, a 51 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 20 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 3 sprawy są nadal procedowane. Wykonano 112 interwencji zleconych przez obywateli, 20 osób wylegitymowano. Dokonano też 10 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 19 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 1 osobę pouczono, 18 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 3 osoby.
  • Zwierzęta. Odbyło się 5 interwencji związanych ze zwierzętami.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 7 osób. W okresie od 25.10.2021r. do 03.11.2021r. 24 posesje skontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Pobrano aż 10 próbek popiołu do badań laboratoryjnych – wyniki poznamy za ok 3 – 4 tygodnie. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 48 interwencji zakończonych w 13 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu, 3 sprawy są nadal procedowane.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby pouczono a 2 ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak