W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 77 wykroczeń, które w 64 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 13 mandatami karnymi. Wykonano 75 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 31 osób. 74 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 7 skutecznych interwencji zrealizowano po ujawnieniu wykroczeń przez monitoring miejski.

Inne wydarzenia: 
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 6 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (2 osoby), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (4 osoby). Wszystkie osoby pouczono. Jedną osobę nietrzeźwą, która awanturowała się w barze przy ul. Starowiejskiej ujęto i przekazano Policji.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Do schroniska zabrano 1 psa. Jeden pies, prawdopodobnie potrącony przez samochód, został znaleziony martwy na ul. Kosynierów; usunęły go służby komunalne. Jedną osobę ukarano mandatem za niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 1 osobę pouczono. 7 razy strażnicy interweniowali w sprawie uciążliwego dymu z palenisk domowych. W trakcie kontroli pieców nieprawidłowości nie stwierdzono. 
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 59 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. W ramach wspólnej z Policją akcji „Bezpieczny pieszy”, która w minionym tygodniu prowadzona była 2 razy: w środę i w piątek – podjęto 41 interwencji wobec pieszych i kierujących. 
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 2 osoby pouczono i jedną ukarano mandatem, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono i 1 ukarano. 
W dniu 23.10.2018 r. wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny z urazem głowy, który upadł przy Urzędzie Miasta, a w dniu 25.10.2018 r. do mężczyzny, z którym nie było kontaktu, a leżał na przystanku ZKM na ul. Pomorskiej. Obu poszkodowanych zabrano do szpitala.
W dniu 26.10.2018 r. na wniosek Szkoły Podstawowej nr 7 patrol SM kontrolował teren przyszkolny na ul. Brzechwy, gdzie ujawniono młodzież palącą tytoń. Jeden z młodych ludzi zachowywał się niewłaściwie – był wulgarny, odmówił podania personaliów. Ostrzeżony o możliwości ujęcia i przewiezienia do Policji stawiał opór, a w trakcie czynności uderzył strażnika w głowę. Po przewiezieniu do Komisariatu Policji ustalono jego personalia, a gdy okazało się, że jest nieletni – przekazano go Policji. Sprawa jest w toku.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski