Z uwagi na zbliżające się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w okolicach rumskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu drogowego – szczegóły na stronie rumia.eu i pod linkiem na stronie internetowej – https://rumia.eu/wszystkich-swietych-zmiany-w-organizacji-ruchu.
Ze względów bezpieczeństwa oraz licznych ograniczeń w ruchu pojazdów prosimy o rozważenie ze skorzystania z komunikacji miejskiej.

Wyniki badań laboratoryjnych popiołów, pobranych z „rumskich” pieców na węgiel i drewno, niestety w aż ok. 50% wykazują spalanie niedozwolonych przez prawo substancji. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie w oparciu o kryteria społeczne, formalno-prawne czy techniczne niemniej jednak przypomnieć należy, że za łamanie zapisów art. 191 ustawy o odpadach grozi mandat karny – do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna nawet do 5.000 zł. Każda posesja na terenie której stwierdzono nieprawidłowości poddana będzie ponownej kontroli, aby sprawdzić czy poprzednia wizyta strażników odniosła spodziewany skutek. W trakcie badań laboratoryjnych ujawniano najróżniejsze odpady – poza badaniami fizyko-chemicznymi mającymi na celu określenie procentowe zawartości niedozwolonych substancji – również pospolite „śmieci” takie jak kawałki materiałów tekstylnych, resztki płyt meblowych czy zszywki używane
w przemyśle meblarskim meblowym takie jak za zdjęciach.  Naszym wspólnym dobrem jest czyste powietrze; jego jakość i brak zanieczyszczeń, które wdychamy, dlatego Straż Miejska będzie walczyć o wyeliminowanie z terenu miasta każdego przypadku łamania prawa w zakresie spalania w piecach rzeczy, które tam znaleźć się nie powinny.

W okresie od 18.10.2021r do 24.10.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Działania patroli pozwoliły ujawnić 83 wykroczenia, z których 19 zakończyło się mandatami karnymi, a 41 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 19 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 4 sprawy są nadal procedowane. Wykonano 85 interwencji zleconych przez obywateli, 21 osób wylegitymowano. Dokonano też 14 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 20 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 4 osób pouczono, 16 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 1 osóbę.
  • Zwierzęta. Odbyło się 8 interwencji związanych ze zwierzętami. 3 psy trafiły do schroniska.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 5 osób. W okresie od 18.10.2021r. do 24.10.2021r. 11 posesji skontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 41 interwencji zakończonych w 13 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 2 wnioski o ukaranie skierowano do sądu, 4 sprawy są nadal procedowane.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osóbę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 1 osóbę pouczono a 1 ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 3 osób pouczono a 2 ukarano, z przepisów prawa miejscowego 2 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak