W związku z trudną sytuacją pandemiczną w kraju związaną z dużą ilością potwierdzonych zakażeń koronawirusem przypomnieć należy, że straże miejskie /gminne/ mają uprawnienia nadane ustawą z dn. 28 października 2020r. (Dz. U. poz. 2112) do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 116 ustawy z dn. 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019r. poz. 821 z późn. zmianami). Powyższa podstawa prawna odnosi się
w szczególności do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a więc obowiązku noszenia maseczek w galeriach innych obiektach handlowych oraz środkach transportu drogowego.

W dniu 20 listopada w szkole podstawowej nr 9 w Rumi odbyła się akcja szczepień przeciwko COVID-19; Straż Miejska w Rumi zabezpieczała akcję szczepień pod kątem zapewnienia spokoju
i porządku; żadnych naruszeń prawa nie zanotowano.

W okresie od 15.11.2021r do 28.11.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 57 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Działania patroli pozwoliły ujawnić 118 wykroczeń, z których 25 zakończyło się mandatami karnymi, a 66 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 19 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 8 spraw jest nadal procedowanych. Wykonano 178 interwencji zleconych przez obywateli, 33 osoby wylegitymowano. Dokonano też 26 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 17 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 2 osobę pouczono, 15 ukarano.
  • Zwierzęta. Odbyły się 4 interwencje związanych ze zwierzętami.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 4 osoby. W okresie od 15.11.2021r. do 28.11.2021r. 42 posesje skontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Pobrano 12 próbek popiołu do badań laboratoryjnych – wyniki poznamy za ok 3 – 4 tygodnie. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 52 interwencje zakończone w 13 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 5 wniosków o ukaranie skierowano do sądu, 36 spraw jest nadal procedowanych.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczone, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę pouczono a 2 ukarano.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak