Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim niestety występują coraz częściej zdarzenia związane ze spalaniem w piecach substancji, które tam znaleźć się nie powinny. Straż Miejska w Rumi z całą stanowczością zwalcza spalanie odpadów podczas ogrzewania domów kontrolując kotłownie przydomowe zarówno reagując na zgłoszenia mieszkańców jak i wybierając domostwa, gdzie już w przeszłości miało miejsce potwierdzone spalanie odpadów. Zgodnie z proekologiczną polityką władz miasta kontrole palenisk i pobór popiołu do badań laboratoryjnych to priorytetowe działania mające bezpośredni wpływ na jakość powietrze, które wszyscy wdychamy. W przypadku wykrycia spalania odpadów w piecach domowych sprawcy karani są surowo mandatami zgodnie z obowiązującym taryfikatorem bądź w przypadku powtórnej wpadki kierowane są wnioski o ukaranie do sądu rejonowego w Wejherowie. Maksymalna wysokość kary jaką może orzec sąd to 5.000zł.

Każde dodatkowe miejsce parkingowe w naszym mieście cieszy, dlatego wszyscy z radością przyjęli wiadomość o otwarciu dużego parkingu w okolicy budowanego węzła integracyjnego w Rumi Janowie. Niestety część kierowców pomimo wolnych miejsc parkingowych ogólnodostępnych nie zauważa znaków drogowych obowiązujących na tym parkingu. Przypominamy, że pozostawienie pojazdu w miejscu oznaczonym znakami D-19 i D-20 jest wykroczeniem, za które zgodnie z taryfikatorem można otrzymać mandat w wysokości 100zł i 1 punktu karnego. Apelujemy zatem o niekorzystanie z miejsc parkingowych przeznaczonych dla innych użytkowników dróg.

W okresie od 13.09.2021r do 17.10.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 172 patrole zmotoryzowanych, i pieszych. Odbyło się 22 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 354 wykroczenia, z których 82 zakończyło się mandatami karnymi, a 229 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 43 sprawy skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 28 spraw są procedowane. Wykonano 466 interwencji zleconych przez obywateli, 105 osób wylegitymowano. Dokonano też 100 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 59 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 17 osób pouczono, 42 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 13 osób.
  • Zwierzęta. Odbyło się 21 interwencji związanych ze zwierzętami. 9 psów trafiło do schroniska.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 6 osób. W okresie od 13.09 2021r. do 17.10.2021r. 57 posesji skontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 202 interwencji zakończonych w 57 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 12 wniosków o ukaranie skierowano do sądu, 27 spraw jest procedowanych.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 10 osób pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 12 osób pouczono a 2 ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 5 osób pouczono a 2 ukarano, z przepisów prawa miejscowego 20 osoby pouczono a jedną sprawę skierowano do sądu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak