W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 32 mandatami karnymi, a w przypadku 5 wykroczeń wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 72 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 13 osób. 71 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 5 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu.

Inne wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 23 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (20 osób w tym 10 ukarano, 10 – pouczono), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby – 2 ukarano, 1 pouczono). Trzy razy trzeba było usuwać 2 koczujących bezdomnych na klatkach schodowych bloków w centrum miasta. Po każdym działaniu bezdomni zmieniali blok, skąd ponownie ich usuwano. Jednego nietrzeźwego mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania.
2) Zwierzęta. W wyniku podejmowanych interwencji 1 pies – owczarek odłowiony na ul. Leśnej został odwieziony do schroniska. Patrole sprawdzały teren i placówki u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Gdańskiej, gdyż zgłoszono, że widziano tam szczury. Informacji jak dotąd nie potwierdzono. Na posesji przy ul. Admiralskiej sprawdzano sposób trzymania psów, po zgłoszeniu mieszkańca, że warunki są złe. Kontrola nie potwierdziła tej informacji. Kobieta złapała gołębia – poinformowano ją, że może zawieźć ptaka do lecznicy na ul. Stryjskiej w Gdyni, gdzie ptaki odbierane są od obywateli bezpłatnie. Na zgłoszenie mieszkańca wezwano technika weterynarii do rzekomo chorego kota. Zwierzę jednak uciekło. Nie było chore.
3) Utrzymanie czystości. Dwa miejsca zaśmiecone wskazali zgłaszający do SM – strażnicy nakazali sprzątanie administratorom terenów. 6 zgłoszeń dotyczyło śmierdzącego dymu. W 2 przypadkach zgłoszenia potwierdziły się. Wystawiono jeden mandat. W stosunku do drugiego sprawcy, który w beczce spalał plastiki i filtry, wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ukaranie.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 57 interwencji w różnych miejscach miasta. 18 kierowców ukarano, wobec 4 wszczęto czynności zmierzające do ukarania przez sąd, pozostałych pouczono. Zdarzył się kierowca rekordzista – miał 8 wezwań za nieprawidłowe parkowanie. Po stawiennictwie w siedzibie SM otrzymał 6 mandatów z punktami karnymi i 2 pouczenia.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono i 2 ukarano, 1 osobę ukarano za złamanie przepisów ustawy o odpadach.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski