Ja co roku w okresie jesienno-zimowym informujemy mieszkańców, że Straż Miejska w Rumi posiada urządzenie rozruchowe wspomagające odpalenie silnika pojazdu w przypadku problemów
z akumulatorem. W razie problemów wystarczy zadzwonić i zgłosić problem a strażnicy w jak najkrótszym czasie dotrą na miejsce i udzielą pomocy.

W okresie od 04.11.2021r do 14.11.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Działania patroli pozwoliły ujawnić 67 wykroczeń, z których 14 zakończyło się mandatami karnymi, a 48 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 2 sprawy skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 3 sprawy są nadal procedowane. Wykonano 100 interwencji zleconych przez obywateli, 15 osób wylegitymowano. Dokonano też 5 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 3 interwencje związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 1 osobę pouczono, 2 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 3 osoby.
  • Zwierzęta. Odbyły się 2 interwencje związanych ze zwierzętami.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 2 osóby. W okresie od 04.11.2021r. do 14.11.2021r. 28 posesji skontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Pobrano 8 próbek popiołu do badań laboratoryjnych – wyniki poznamy za ok 3 – 4 tygodnie. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 43 interwencji zakończonych w 10 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu, 3 sprawy są nadal procedowane.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 3 osoby pouczono a 1 ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak