Rewirowi

Straż Miejska w Rumi

Rewirowi Straży Miejskiej w Rumi odpowiadają głównie za: zachowanie porządku na posesjach, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przestrzeganie przepisów dotyczących wywozu nieczystości stałych oraz usuwania nieczystości ciekłych, utrzymanie numeracji porządkowej nieruchomości, zgodnych z przepisami form trzymania zwierząt, używanie zgodnych z przepisami rodzajów opału do ogrzewania nieruchomości, ujawnianie i likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, kontrolę handlu stałego i obwoźnego, uprzątanie z chodników śniegu i lodu oraz posypywanie materiałami zapobiegającymi ich śliskości, a następnie ich sprzątanie, a także przycinanie roślinności wyrastających poza granice nieruchomości. Ponadto rewirowi w razie potrzeby podejmują interwencje dotyczące zachowania spokoju i porządku w swoich rewirach oraz utrzymania porządku w komunikacji.

Przedstawiamy sylwetki Strażników Miejskich odpowiadających za poszczególne rewiry w Rumi. Nowy podział na rewiry obowiązuje od 15 lutego 2016 r. Mapa z podziałem na rewiry znajduje się poniżej. Kontakt telefoniczny z rewirowymi: (58) 671 94 73 wew. 21.

Rewirowy Lotniska i Starej Rumi

Inspektor Jarosław Łakomski – Rewir 1, Rewir 2

e-mail:

Rewir ograniczony jest: od północy granicami Rumi z Redą i Gminą Kosakowo, od południa granica biegnie ulicą Kosynierów i ulicą Dębogórską od granicy z Redą do granicy z Dębogórzem Wybudowanie.

Rewirowy Janowa

Młodszy specjalista Konrad Tylutko – Rewir 3

e-mail:

Rewir ograniczony jest od wschodu granicami Rumi z Gdynią, a następnie granice biegną torami kolejowymi oraz ulicami: Piłsudskiego, Targową, Derdowskiego, Dębogórską do granicy z Dębogórzem Wybudowanie.

Rewirowy Szmelty i Zagórza

Starszy inspektor Mirosław Krajewski – Rewir 4

e-mail:

Rewir ograniczony jest od południa granicami Rumi oraz torami kolejowymi wzdłuż ul. Sobieskiego od granicy z Gdynią i biegnie ulicą Grunwaldzką do granic Redy.

Kontakt

Straż Miejska w Rumi

ul. Abrahama 17
84-230, Rumia

Czas pracy:

od poniedziałku do soboty
w godz.: 06:30 – 22:30

Numery kontaktowe:

tel./fax 58 671 94 73
tel./fax 58 679 35 55
tel. kom. 508 356 697

Numer SMS i MMS (również dla głuchoniemych):

tel. kom. 666 112 986

Konto bankowe właściwe do wpłaty mandatów:

Millennium Bank
66 1160 2202 0000 0005 0473 8049

Napisz wiadomość

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość.

Jeżeli podajesz swoje dane - zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych i zaznacz poniższe pole *

14 + 14 =