Polityka prywatności

Straż Miejska Rumia

Polityka prywatności Straży Miejskiej w Rumi

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Straż Miejska w Rumi zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników strony internetowej sm.rumia.pl i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z wyżej wymienionej strony internetowej użytkownik akceptuje przedstawione poniżej zasady.

Gromadzone są dane, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, jak również dane zbierane automatycznie np. adres IP.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest Straż Miejska w Rumi z siedzibą przy ul. Abrahama 17 (kod pocztowy 84-230), tel. 58 671-94-73, e-mail:

Inspektor ochrony danych osobowych ma swoją siedzibę w Rumi przy ul. Abrahama 17 (kod pocztowy 84-230), tel. 58 671-94-73, e-mail:

Cel zbierania danych osobowych:

Cele zbierania danych:

  • informowanie opinii publicznej o działalności Straży Miejskiej w Rumi za pośrednictwem strony internetowej sm.rumia.pl,
  • przyjęcie i rozpatrzenie spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Rumi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej sm.rumia.pl,
  • wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych przepisów z zakresu przestrzegania ładu i porządku publicznego, do egzekwowania których uprawnione są straże gminne/miejskie,
  • analizy statystyczne,
  • wykrywanie botów i ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy strony sm.rumia.pl.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania.

Dane osobowe wymagane w formularzu zgłoszeniowym są przechowywane w okresie realizacji zgłoszenia. Potem zostają usunięte.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wymienione wyżej prawa nie dotyczą spraw realizowanych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie strazmmiejska.gda.pl (art. 6 ust. 1a RODO),
  • udostępnienie opinii publicznej informacji o działalności Straży Miejskiej w Gdańsku – niezbędność danych do świadczenia usługi.

Informacje o Użytkownikach są zbierane z następujących źródeł:

Podczas odwiedzin strony internetowej sm.rumia.pl w komputerze Użytkownika może zostać umieszczona informacja w postaci pliku cookie, pozwalająca na identyfikację komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji strony sm.rumia.pl.

Administrator strony internetowej sm.rumia.pl gromadzi numery IP komputerów. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych oraz eliminowania ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy.

Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone w celu zrealizowania przekazanego przez Użytkownika zgłoszenia, a następnie zostają usunięte. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.

Udostępnione dane osobowe nie podlegają profilowaniu.