Kierownictwo

Straż Miejska w Rumi

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

mgr  Tomasz Stachowiak

e-mail:
tel.: 58 671 94 73 wew. 13

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi

mgr Jarosław Mikołajczak

e-mail:
tel.: 58 671 94 73 wew. 20

W sprawie skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej w Rumi (z-ca Komendanta) przyjmuje w siedzibie Straży przy ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia w każdy poniedziałek godz. 14:00-15:00 oraz środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00 po uprzednim umówieniu (tel. 58 671 94 73).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46) skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kontakt

Straż Miejska w Rumi

ul. Abrahama 17
84-230, Rumia

Czas pracy:

od poniedziałku do soboty
w godz.: 06:30 – 22:30

Numery kontaktowe:

tel./fax 58 671 94 73
tel./fax 58 679 35 55
tel. kom. 508 356 697

Numer SMS i MMS (również dla głuchoniemych):

tel. kom. 666 112 986

Konto bankowe właściwe do wpłaty mandatów:

Millennium Bank
66 1160 2202 0000 0005 0473 8049

Napisz wiadomość

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość.

Jeżeli podajesz swoje dane - zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych i zaznacz poniższe pole *

7 + 3 =