Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 czerwca 2019 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 czerwca 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 120 wykroczeń, które w 74...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20- do 26 maja 2019 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20- do 26 maja 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 63 wykroczenia, które w 40 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 maja 2019 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 maja 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 87 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 maja 2019 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 maja 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 115 wykroczeń, które w 65 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania...