Ważniejsze wydarzenia okresu od 4 do 11 listopada 2019 r.

Ważniejsze wydarzenia okresu od 4 do 11 listopada 2019 r.

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był poniedziałkowa uroczysta parada z okazji Święta Niepodległości, podczas którego Straż Miejska w Rumi wraz z Policją i wolontariuszami brała czynny udział w zabezpieczeniu trasy. Kilka tysięcy mieszkańców maszerowało ulicami...