Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 grudnia 2018 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 grudnia 2018 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 4 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 94 wykroczenia, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 grudnia 2018 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 grudnia 2018 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 25 listopada 2018 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 25 listopada 2018 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 93 wykroczenia, które w 63 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego,...
Ważniejsze wydarzenia od 13 do 18 listopada 2018 r.

Ważniejsze wydarzenia od 13 do 18 listopada 2018 r.

W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami...